Update over twee grote internationale tinnitus onderzoeksprogramma's: UNITI en ESIT

Dr. Winfried Schlee begint zijn presentatie met een grappige introductie met behulp van de Playmobil poppetjes van zijn kinderen. Hij legt uit dat er verschillende typen tinnitus zijn, dat de luidheid van de tinnitus verschilt, en dat er verschillende percepties zijn op de zwaarte van de tinnituslast. Dit heeft volgens Dr. Schlee consequenties. Er is geen tinnitus behandeling waar iedereen baat bij heeft. De behandeling moet maatwerk zijn voor iedere tinnitusgetroffene. Daarom moeten er verschillende behandelingen ontwikkeld worden die aansluiten op de verschillende tinnitus subtypen. Echter, we begrijpen nog weinig van de variëteit aan kenmerkende eigenschappen van patiënten. We missen nog steeds een geïntegreerde aanpak om te kunnen voorspellen welke gecombineerde therapieën samenhangen met bepaalde subtypen.

Daarom ontwikkelt UNITI een ‘decision-support’ systeem dat, met slimme algoritmen, helpt om een beslissing te nemen voor een optimale behandeling. Daarvoor is een databank nodig met vele gegevens: van genetische gegevens tot medische geschiedenissen en tinnitus vragenlijsten. Al deze zaken worden onderzocht. Twee academische projecten zijn daar al mee bezig die door het ‘Horizon’ programma van de Europese Unie worden gefinancierd: Het geplande UNITI en het bestaande ESIT programma (European School on Interdisciplinary Tinnitus Research), de Europese school voor interdisciplinair onderzoek.

UNITI - Unification of Treatments and Interventions for Tinnitus Patients

Ilias Trochidis, de UNITI verspreiding & exploitatie Manager, geeft informatie. Het project is dit jaar gestart met dertien partners uit negen landen, waaronder vijf tinnitusklinieken. De geplande looptijd is ruim drie jaar. EU bijdrage: € 5.989.343,75. Project coördinator: Winfried Schlee. Het brede doel van de UNITI is om de volgende vraag te beantwoorden: welke behandelaanpak is optimaal voor een specifieke groep patiënten gebaseerd op specifieke parameters (variabelen)? Om deze vraag te beantwoorden moeten er veel gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Ook is men van plan een app te ontwikkelen om de tinnituskenmerken in kaart te brengen en te beïnvloeden.


Voor meer informatie:

ESIT: The European School on Interdisciplinary Tinnitus Research

Axel Schiller, ESIT project netwerkmanager, geeft aan dat ESIT een innovatief en sterk doctoraal training-netwerk is, gericht op tinnitus. De EU heeft het initiatief genomen om jonge onderzoekers internationaal en interdisciplinair een opleiding aan te bieden in het kader van het Marie Sklodowska Curie Actie netwerk, dat weer deel is van het Horizon 2020 programma. De EU bijdrage is € 3.823.896,60. Een consortium van twaalf universiteiten in tien landen doen mee. Meer dan twintig internationale instituten geven training en bieden PhD-plaatsen voor vijftien onderzoekers uit elf verschillende landen. Zij hebben een interdisciplinaire achtergrond (medicijnen, psychologie, neurologie, internet technologie) en doen onderzoek (genetisch, psychologische behandelingen, hoortoestellen, e-gezondheid, fysiotherapie, neuro-imaging, big data verzamelen en software ontwikkeling). De eerste proefschriften worden spoedig verwacht. Tinnitus HUB (online platform) en de BTA participeren in de ESIT om het patiëntenperspectief vorm te geven.

Doel

Het doel van ESIT is om de situatie van alle tinnituspatiënten in Europa - en op den duur wereldwijd - te verbeteren door middel van het ontwikkelen van nieuwe - en het verbeteren van bestaande - behandelingen. Daarvoor wordt ook genetisch onderzoek gedaan en wordt er een pan-Europese tinnitus databank aangelegd. Deze opleiding gaat veel verder dan de gebruikelijke PhD-studie omdat er veel meer bijeenkomsten in Europese landen plaats vinden. Ook zijn er veel meer mogelijkheden om een netwerk op te bouwen en omdat het een geïntegreerde samenwerking is tussen academici, klinische experts, industriële partners, patiënten organisaties en besluitvormers in de gezondheidszorg. De bedoeling is een toekomstige generatie van creatieve- en ondernemende tinnitus-onderzoekers op te bouwen.

Publicaties

Tot nu toe heeft het ESIT-team al 31 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd: ESIT Tinnitus Research 
Zij zijn trots dat ze al verschillende prijzen wonnen en erkenning kregen voor hun goede tinnitus onderzoek.

Meer informatie:


> Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association. 

Publicatiedatum: 15 oktober 2020