Kunstbus Almere toegankelijk voor slechthorende en dove kinderen

Kleur in Cultuur organiseert kunst en cultuur workshops voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar in Almere. De Kunstbus komt op plekken waar iedereen samenkomt, zoals parken, scholen of evenementen. Wat er bij de Kunstbus te doen is, verschilt per keer. De ene keer zit de bus vol spullen voor een schilderworkshop, een andere keer ga je kleien of muziek maken. Op 15, 22 en 29 september en 6 oktober 2021 is er een tolk gebarentaal aanwezig bij de Kunstbus. Daardoor kunnen slechthorende en dove kinderen de workshops goed volgen. Alle kinderen kunnen gratis meedoen.

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen is fijn. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren met gehoorverlies. Deelkracht stimuleert en ondersteunt lokale initiatieven. Indien gewenst ondersteunt Deelkracht bij de organisatie van een doofvriendelijke activiteit. Bijvoorbeeld door het geven van advies. Of door het geven van een workshop over doofheid en slechthorendheid. Lees meer.

Over Deelkracht

Onderzoekers en zorgprofessionals van o.a. Kentalis, Auris en NSDSK werken binnen Deelkracht samen aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. Het project ‘Samen doen’ is één van de projecten van Deelkracht en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.
Publicatiedatum: 15 september 2021