Klankbord.nu vraagt aandacht voor geluidsproblematiek

Geluid zijn de luchttrillingen die we als klank waarnemen. Ze worden veroorzaakt door wrijving of werveling van de lucht. Stembanden, muziekinstrumenten, machines, overal waar lucht in beweging wordt gebracht wordt geluid geproduceerd. Valt de frequentie van deze geluidstrillingen tussen de 20 en 20.000 trillingen per seconden, dan kunnen we dit waarnemen. De website klankbord.nu is een collectief van individuen en organisaties betrokken bij geluid of geluidsproblematiek. Het doel? Een maatschappij die geluid meer op waarde schat.

Het voorbijrazende verkeer van de snelweg achter je huis. Het gebrom van machines in een fabriekshal. De autoradio als je ‘s ochtends naar je werkt rijdt. Die collega met een nét iets te harde stem. De muziek uit de speakers op een festivalterrein... Geluid is overal. En het is een bewezen feit dat bewust of onbewust geluid van grote invloed is op je gezondheid. Daarom vinden zij dat er meer aandacht moet komen voor bronnen van geluid en manieren om geluid te beïnvloeden. Hoe? Door mensen aan te sporen geluid serieus te nemen. En door geluidsthema’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Zodat geluid op de juiste manier gewaardeerd kan worden door iedere Nederlander.

Meer aandacht voor (het effect) van geluid

De doelstelling is dat de aandacht voor geluid toeneemt, en het omgaan met - of streven naar oplossingen voor - geluidsproblemen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda komen te staan. In veel gevallen is geluid prettig, maar het kan ook hinderlijk zijn – of zelfs onze gezondheid bedreigen.

Nieuwsberichten over de kracht van geluid

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over het effect van geluid. Zoals:

Houd de website Klankbord.nu in de gaten!

Publicatiedatum: 12 mei 2021