Hoortoestel nodig in de buitencategorie? De route is te versnellen

Als slechthorenden een buitencategorie hoortoestel nodig hebben en voor vergoeding door hun zorgverzekering in aanmerking willen komen, dan moeten ze eerst twee hoortoestellen uit categorie 5 proberen. Een audioloog moet hier vervolgens een advies over uitbrengen. Dat duurt soms lang in verband met de wachttijden bij de audiologische centra. Nu kan de audicien - in sommige situaties -  online een advies aanvragen. De audioloog beoordeelt de aanvraag op basis van de verstrekte informatie binnen enkele dagen. Deze audioloog stelt vast of de cliënt gezien moet worden, maar kan ook besluiten dat een buitencategorietoestel toe te wijzen is.

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen matig tot ernstig slechthorend. Hierdoor komen ze in aanmerking voor een hoortoestel dat vergoed wordt uit de basisverzekering. Een hoortoestel dat vergoed wordt, is ingedeeld in verschillende categorieën. Categorie 1 staat voor eenvoudige hoortoestellen, categorie 5 zijn toestellen die nodig zijn voor complexere gehoorproblemen. Voor 95 procent van alle mensen met gehoorproblemen is een hoortoestel binnen deze 5 categorieën voldoende. Er zijn binnen deze categorieën circa 1400 hoortoestellen beschikbaar. Je krijgt 75 procent vergoed, 25 procent moet je zelf bijdragen.

Een audiologisch centrum is een onafhankelijke instantie die gespecialiseerd is in (complexe) gehoorproblemen. De kosten worden vergoed uit de basisverzekering. Hoortoestellen uit de buitencategorie worden alleen vergoed als ze echt noodzakelijk zijn. Wil je de laatste snufjes op jouw hoortoestel dan moet je dit toestel volledig zelf betalen, je krijgt dan niets vergoed.

Lees ook:

Publicatiedatum: 12 februari 2024