Hoormij.NVVS betrokken bij studie over effect gehoorverlies op stressniveau

In dit project testen onderzoekers prof. Sophia E. Kramer, prof. Eco de Geus en dr. Adriana Zekveld wat het effect van gehoorverlies is op het stressniveau van de deelnemers aan de studie. Hoormij.NVVS beschouwt dit als een zeer zinvol onderzoek en levert de ervaringsdeskundigheid. Gehoorverlies is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen en treft 466 miljoen mensen wereldwijd (WHO). Het aantal mensen met gehoorverlies verdubbelt de komende 30 jaar vanwege de toegenomen levensverwachting. Gehoorverlies zorgt ervoor dat luisteren meer moeite kost, en dit kan leiden tot meer vermoeidheid en stress in het dagelijks leven.  

Op dit moment is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het effect van gehoorverlies op de ervaren stress en de lichamelijke stressreacties en welke factoren in het dagelijkse leven een belangrijke rol spelen bij stress door gehoorverlies. Hiertoe is het nodig om daadwerkelijk in het dagelijks leven te meten wat de invloed is van de luistersituatie op de luisterstress. Tot nu toe is er alleen laboratoriumonderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de resultaten daarvan overeenkomen met het leven van alledag.

Effect van gehoorverlies op het stressniveau

In dit project testen ze wat het effect van gehoorverlies is op het stressniveau van de deelnemers aan de studie. Met korte vragen via een app op een smartphone meten ze hoeveel stress de luisteraar ervaart. En met biologische maten meten ze wat de lichamelijke stressreactie op dat moment is. De verwachting is dat slechthorenden meer luisterstress ervaren dan mensen met goed gehoor, vooral in situaties waarin de luisteromstandigheden lastig zijn (bijvoorbeeld op een receptie of tijdens een druk werkoverleg). Slechthorenden voelen zich vermoeider en bepaalde biologische aspecten van het stress systeem zouden dit moeten laten zien. Ze zullen dit onderzoeken in een groep van 100 deelnemers met gehoorverlies en 100 deelnemers met normaal gehoor. Bij iedereen wordt eerst de luisterinspanning en het functioneren van het stress systeem gemeten in standaard laboratoriumonderzoek.

Metingen tijdens dagelijks leven

Het vernieuwende aan dit onderzoek is dat ze het stress systeem van de deelnemers daarnaast ook op twee dagen meten tijdens hun normale dagelijkse bezigheden. Dit gebeurt met een klein mobiel systeem dat de deelnemers bij zich dragen in een heuptasje, en dat verbonden is met plak-elektrodes op de borst. Naast de mobiele biologische metingen wordt ieder uur aan de deelnemer gevraagd om op een smartphone aan te geven wat hun luisterinspanning en vermoeidheidsniveau is. Ook wordt naar de luisterluistersituatie gevraagd (bijvoorbeeld het aantal sprekers). Daarnaast zal een kleine microfoon de hoeveelheid rumoer in de achtergrond meten. De combinatie van tests die worden uitgevoerd in het lab én in het dagelijks leven zullen het mogelijk maken om te bepalen welke laboratoriumtests het beste voorspellen dat iemand het risico loopt om veel luisterstress te ervaren door zijn/haar gehoorverlies in het dagelijks leven. Deze kennis is essentieel bij het in kaart brengen van de individuele gevolgen van gehoorverlies in de kliniek, maar ook bij het ontwikkelen van betere behandelingen en betere hoortoestellen. 

Prof. Sophia E. Kramer gaf eerder een interview in Trouw: 'Horen is meer dan alleen luisteren, er komen cognitieve functies bij kijken.'

Relevante links


Publicatiedatum: 13 februari 2020