Hoormij·NVVS betrokken bij proces rondom kwaliteitsregistratie KNO-artsen

Tot nu toe gebruiken de KNO-artsen in de Nederlandse ziekenhuizen eigen systemen om de voortgang van de behandeling van hun patiënten bij te houden. Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om eventuele verschillen en uitkomsten in behandeling tussen ziekenhuizen te evalueren. Dit betekent dat ze nog onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden om van elkaar te leren en daarmee de behandeling van individuele patiënten verder te optimaliseren. Tenslotte zijn het de patiënten om wie het uiteindelijk allemaal draait. Hoormij·NVVS is (als belangenbehartiger) nauw betrokken bij het proces rondom de KNO kwaliteitsregistratie.

Doel van het KNO kwaliteitsregistratie systeem is tweeledig.

  1. Het verschaft informatie om aan de hand van de resultaten van behandelmethodes te bekijken hoe eventuele verschillen in behandelresultaten te duiden zijn;
  2. Het levert informatie op over de resultaten van behandelmethodes die door de KNO-arts juist te gebruiken zijn in het gesprek met de patiënt (in het licht van Samen Beslissen over het behandeltraject).

In navolging van landelijke trend

De NVKNO (Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied) ziet het verbeterpotentieel van leren en verbeteren door landelijke kwaliteitsregistraties en heeft de opzet van kwaliteitsregistraties voor diverse KNO-aandoeningen benoemd tot een van de speerpunten in het meer jaren beleidsplan. Kwaliteitsregistraties zijn onderdeel van een landelijke trend. Inmiddels zijn meerdere medische specialismen bezig met een kwaliteitsregistratiesysteem. Ook de overheid bevordert deze ontwikkeling en wetgeving is in de maak om deze trend ook beleidsmatig en juridisch vorm te geven.

Een hele klus

Zo’n kwaliteitsregistratie systeem is niet eenvoudig. Er komen veel aspecten bij kijken. De KNO-artsen moeten het bijvoorbeeld eens worden over welke gegevens in het systeem worden opgeslagen. Deze fase is al afgerond. Ook moeten de gegevens via computersystemen aan een centrale database worden geleverd. Dit betekent dat de ziekenhuizen waar de KNO-artsen werken een contract afsluiten met de het centrale systeem. Ook moeten, in verband met de privacy wetgeving, de data geanonimiseerd worden aangeleverd. Met andere woorden er moet goed gelet worden op inhoudelijke, juridische, ict-, privacy en andere zaken.

Belang patiënten goed vertegenwoordigd

Om het systeem goed op te zetten heeft de NVKNO dan ook een aparte organisatie in het leven geroepen, de Stichting Kwaliteitsregistratie KNO (SKKNO). In het bestuur van deze stichting zitten KNO-artsen, maar ook een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging Hoormij·NVVS. Het is belangrijk dat de patiënten goed vertegenwoordigd zijn. Daarom is Paul Litjens gevraagd om namens Hoormij·NVVS deel te nemen aan het bestuur van de SKKNO. Maar daarmee is de kous nog niet af. De SKKNO heeft namelijk ook twee adviesraden in het leven geroepen. Eén die adviseert over alle aspecten die met data governance te maken hebben en een die adviseert over de inhoudelijke aspecten van het kwaliteitssysteem. In de laatste adviesraad is ook een vertegenwoordiger van Hoormij·NVVS opgenomen; Fleur ten Tije. Fleur ten Tije is behalve lid van het bestuur van Hoormij·NVVS ook lid van de commissie cholesteatoom.

Lees ook:

Publicatiedatum: 13 december 2023