Hoormij Magazine in het teken van gehooraandoening vs werk én tips voor werkgever en werknemer

Mis je soms werkinstructies of kan je niet helemaal volgen wat in een vergadering wordt gezegd? Word je moe van het luisteren, zie je op tegen (online) meetings, wat zeg je als je het niet verstaat? Hoe neem je collega’s mee? Wat als notuleren niet meer gaat? Gehoorverlies kan conflicten, misverstanden, overbelasting klachten en extra verzuim veroorzaken. Slechthorenden en mensen met tinnitus duurzaam inzetten op de arbeidsmarkt is één van de doelen van Hoormij∙NVVS. Hoe? Door handvatten te bieden aan zowel werkgever als werknemer. Een Hoormij Magazine vol ervaringsverhalen, werktips en meer.

Wil je Hoormij Magazine óók ontvangen? Word lid van Hoormij∙NVVS en je ontvangt het blad vier keer per jaar. Daarmee steun je ook onze organisatie, maar bovenal de mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening. Je kunt ook nummers los bestellen.

Waarom aandacht voor minder horen en werk?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 20% van de mensen met een auditieve beperking arbeidsongeschikt is. Ook doen zij vaker werk van een lager beroepsniveau (42%) en minder vaak werk van een hoger niveau (11%) dan mensen zonder aandoening. Concreet betekent dit dat er van de 1,7 miljoen slechthorenden in Nederland maar liefst 350.000 mensen in de leeftijd tussen 19 en 68 jaar arbeidsongeschikt zijn. “Via een subsidieproject van ZonMW willen we draagvlak krijgen bij werkgevers voor een gesprek over slechthorendheid en tinnitus op de werkvloer en advies over te ondernemen veranderingen – dat is één van de doelen van Hoormij∙NVVS”, zegt directeur Wil Verschoor. Klinkt goed, maar wat is daarvoor nodig?

Koudwatervrees bij werkgevers niet nodig

Projectleider Judith Veen legt het uit in het hoofdartikel: “Denk aan het wegnemen van (voor)oordelen. Soms staat onwetendheid acceptatie van slechthorende collega’s in de weg. Creëer bewustwording over bijvoorbeeld hinderlijk geluid op de werkvloer, de (on)mogelijkheden van (hoor)hulpmiddelen en technische aanpassingen. Veel werkgevers hebben onnodig last van koudwatervrees. Maar ook de werknemer zelf heeft de verantwoordelijkheid om de beperking bespreekbaar te maken. 

Leven en werken met gehoorverlies

Wendelina Timmerman, oprichter van het bureau Hooridee en zelf slechthorend deelt via haar meest recente column opnieuw haar kennis, technieken en strategieën, zodat jij nog beter kan samenwerken. Dit keer over het belang van nieuwe ervaringen.

Aanhouden duizelig en evenwichtsklachten

Er is in dit nummer tevens aandacht voor mensen met duizeligheidsklachten en evenwichtsproblematiek. De expertise van revalidatiearts Agali Mert kan uitkomst bieden als reguliere behandelingen onbevredigend zijn gebleken. Hij begeleidt mensen met complexe duizeligheids- en evenwichtsproblematiek. Het stellen van een revalidatiediagnose helpt bij het vinden van aanknopingspunten voor verdere therapie. Zijn expertise – revalidatiegeneeskundig en op het gebied van het ontwerp en de ontwikkeling van virtual reality en serious games voor de revalidatie – kan uitkomst bieden.

Onderzoek cholesteatoom

Verder is er aandacht voor cholesteatoom. Het komt weinig voor. Maar als je het hebt, dan is de impact op je leven groot. Van een loopoor en gehoorverlies tot smaak- en reukverlies, gezichtsverlamming, tinnitus of evenwichtsstoornissen: het hoort allemaal bij de mogelijke klachten. Opereren is de enige behandeling. Al eerder vertelde Fleur ten Tije, PhD researcher Dutch Cholesteatoma Data, op onze website over haar promotieonderzoek voor een betere behandeling van deze aandoening. In 2016 ging het onderzoek van start. Nu zijn de eerste resultaten bekend.

Hoe kan jij meehelpen aan de toegankelijkheid in jouw gemeente?

En Marja de Putter, zelf doof en CI-drager, deelt handige tips om zelf in gesprek te gaan met je gemeente om beleidsmedewerkers te informeren wat ze kunnen doen om inclusie en toegankelijkheid te verbeteren. Het helpt als slechthorenden en doven zelf met een advies komen.

Verder

Boeiende columns, (kort) nieuws, (voorlichtings)bijeenkomsten en webinars. Houd de agenda in de gaten voor de actuele stand van zaken.Publicatiedatum: 29 november 2021