Evenwichtspatiënten opgelet! De BalanceBelt is verkrijgbaar

De riem helpt patiënten met problemen aan het evenwichtsorgaan om beter de balans te bewaren. De BalanceBelt geeft trilsignalen af als je uit balans dreigt te raken. De drager van de riem corrigeert dan automatisch de lichaamshouding. De Balance Belt is sinds begin juli 2020 commercieel verkrijgbaar. Het is mogelijk dat patiënten de riem uitproberen.

De BalanceBelt (evenwichtsriem) is een idee van hoogleraar Klinische Vestibulogie Herman Kingma van het MUMC+ en Maastricht University, wereldwijd een autoriteit op zijn vakgebied. Eén op de vijf mensen krijgt in meer of mindere mate te maken met evenwichtsstoornissen. Van alle 65-plussers heeft 25 procent een slecht functionerend evenwichtsorgaan. Gebruik van de evenwichtsriem helpt deze grote groep patiënten aan meer kwaliteit van leven. Daar zat voor professor Kingma ook de drive om vijftien jaar te werken aan technische vervolmaking van zijn idee. En de resultaten van klinische pilotstudies in een ziekenhuisomgeving en in de thuissituatie stemmen tot grote tevredenheid. 

Samenwerking

Prof. Kingma heeft de BalanceBelt ontwikkeld met ingenieurs van Maastricht University. Brightlands Maastricht Health Campus draagt – als vertegenwoordiger van Maastricht University en het Maastricht UMC+ - de licentierechten over aan het Utrechtse bedrijf Elitac BV, dat gespecialiseerd is in zogenoemde haptische wearables (technologie waarbij via beweging of vibratie wordt gecommuniceerd met de gebruiker). Het is de bedoeling dat patiënten via een verwijzing van de kno-arts de beschikking over dit hulpmiddel krijgen. In het overleg met de ziektekostenverzekeraars moet nog worden bepaald of de BalanceBelt geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

Interesse?

Meer informatie hierover bij het MUMC, afdeling KNO. Of lees dit artikel met wijze van aanmelding, kosten en patiënteninformatie: Evenwichtsproblemen? De BalanceBelt kan uitkomst bieden. Uitproberen kan! 

Of kijk op BalanceBelt.net voor meer informatie. 

Lees ook:

Publicatiedatum: 24 juli 2020
nog geen reactiesPlaats reactie