Enquête voor gebruikers van een cochleair implantaat

Een Cochleair Implantaat (CI) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Voor mensen die doof geboren zijn, plots- of laatdoof geworden zijn, maar ook voor mensen die ernstig slechthorend zijn en gesprekken niet meer goed kunnen volgen, kan een Cochleair Implantaat (CI) een uitkomst zijn. Het platform OPCI houdt iedere vijf jaar een enquête onder CI-gebruikers om de tevredenheid over en het gebruiksgemak van het CI te inventariseren. Tijd voor een nieuwe vragenlijst.

Om vergelijkingen met andere jaren te kunnen maken, zijn de vragen voor een groot deel hetzelfde. Weliswaar heeft iedereen de afgelopen anderhalf jaar in meer of mindere mate last gehad van corona, vanwege langere wachttijden en uitgestelde behandelingen, maar dat heeft hopelijk niet al te veel invloed gehad op het dagelijkse gebruik van het CI. Overigens kun je opmerkingen over de CI-zorg in coronatijd ook kwijt bij de opmerkingen van de desbetreffende vragen.

Deelnemen

Het meedoen met de enquête is eenvoudig en kost ongeveer tien tot vijftien minuten. De resultaten worden gepubliceerd op de website van OPCI. Invullen kan tot en met 30 november 2021.

Ja, ik ben CI-gebruiker en vul de vragenlijst in!

Publicatiedatum: 02 november 2021