Wat is een CI?

Een Cochleair Implantaat (CI) is een elektronisch toestel dat aan zeer slechthorende en dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Voor mensen die doof geboren zijn, plots- of laatdoof geworden zijn, maar ook voor mensen die ernstig slechthorend zijn en gesprekken niet meer goed kunnen volgen, kan een Cochleair Implantaat (CI) een uitkomst zijn. Het kan bijdragen in het terugwinnen van jouw vertrouwen in sociale en werksituaties. Een CI bestaat uit twee delen: een extern deel, de spraakprocessor, en het interne deel, het implantaat. Het inwendige implantaat wordt operatief geplaatst, waarbij de elektroden in het slakkenhuis worden ingebracht. Het uitwendig gedeelte wordt enkele weken na de operatie aangesloten. De elektroden worden tijdens de revalidatieperiode regelmatig afgesteld. De lengte van de revalidatieperiode is per persoon verschillend, van drie maanden tot wel een jaar. 

Wat je kan verwachten van een cochleair implantaat?

 • Voor een CI is een chirurgische ingreep nodig 
 • Wat je kunt horen met een CI is afhankelijk jouw gehoorsituatie vóór plaatsing van een CI en is dus per persoon verschillend. Hierdoor wordt het voor veel mensen mogelijk om harde en zachte geluiden te onderscheiden. Denk aan het geruis van een kopieerapparaat of het zoemen van een koelkast. 
 • Maakt horen duidelijker, niet alleen luider. 
 • Met een CI is het niet altijd mogelijk om te bepalen uit welke richting het geluid komt. 
 • Helpt in het verstaan van spraak. 
 • Helpt je in het horen van geluiden die je mist. 
 • Verbetert verstaan in een lawaaierige omgeving. 
 • Spraak verstaan gaat niet vanzelf, daarvoor is een (flinke) periode van revalidatie nodig

Achtergrond en voorwaarden

In 1985 werd in Nederland het eerste Cochleaire Implantaat geplaatst. Een CI neemt een deel van het hoorproces over. Gewone hoortoestellen maken geluiden harder. Een CI versterkt het geluid niet, maar zet het om in elektrische signalen die in het slakkenhuis worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Hierdoor zijn, als het slakkenhuis defect is, toch weer geluiden waar te nemen. Deze geluidswaarneming is echter anders dan die van normaal horenden. Een CI verandert, net als een gewoon hoortoestel, niets aan de doofheid zelf. Er is ook een gehoorimplantaat beschikbaar dat een deel van het hoorproces overneemt: het hersenstamimplantaat.

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie - OPCI

OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.

OPCI werkt nauw samen met diverse organisaties. Denk aan: FOSS-FODOK, Nederlandse Dove Jongeren, SH Jong en Hoormij∙NVVS. Op deze manier kan OPCI de belangen van diverse doelgroepen goed behartigen en blijft de kennis van CI gewaarborgd. OPCI maakt geen onderdeel uit van Hoormij∙NVVS. Hoormij∙NVVS heeft met OPCI de afspraak gemaakt dat OPCI alle activiteiten met betrekking tot Cochleaire Implantatie uitvoert.

Wat doet OPCI verder?

 • Informatie bieden via folders, de website en informatiebijeenkomsten. Zowel op landelijk als op regionaal niveau. 
 • Het organiseren van Online (huiskamer)bijeenkomsten.
 • Het organiseren van één op één lotgenotencontact.
 • Het onderhouden van contact met alle CI-centra afzonderlijk als ook met het CI-ON (Cochleair Implantatie Overleg Nederland - overleg van alle CI-centra)
 • OPCI is nauw betrokken bij het oplossen van de (te) lange wachtlijsten voor CI-operaties en werkt daarbij nauw samen met relevante partners. 
 • Het (in algemene zin) behartigen van belangen van (kandidaat) CI-dragers. Individuele belangenbehartiging behoort daar niet toe.
 • Het beantwoorden van vragen die binnen komen. 
 • Het bijhouden van OPCIweb zodat er adequate informatie te vinden is over ontwikkelingen, maar ook boekrecensies en ervaringsverhalen. Denk hierbij aan goede, maar ook minder goede ervaringen, de keuze voor wel of geen CI, gericht op zowel kinderen als volwassenen, vroeg- én laatdoven en het beleven van muziek. 
 • Het beheren van het OPCI forum, waar mensen met en zonder CI met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alles wat met een CI te maken heeft. 
 • Het onderhouden van contacten met de producenten. 

Contact met OPCI

Kijk voor meer informatie op OPCIweb. Voor specifieke vragen kun je mailen via info@opciweb.nlErvaringsverhalen CI

Hier vind je de ervaringen van mensen die te maken hebben met een CI

Ga naar onze vraagbaak

Vraagbaak
CI-traject in beeld Na de intensieve CI-revalidatie van 3 maanden is er nog veel hoorwinst te behalen. Henk van Rees CI-drager en werkzaam bij OPCI vertelt in het filmpje ‘Oefenen na de revalidatie’ hoe hij dit ziet, hoe je daarvoor kan zorgen en hij geeft tips.