Door Corona eerder aan nieuwe hoortoestellen toe?

In oktober 2020 stuurde Hoormij.NVVS een brief aan het Zorginstituut & Zorgverzekeraars Nederland. De aanleiding? Corona! De anderhalve meter samenleving, mondkapjes en kuchschermen maken het er namelijk niet makkelijker op voor slechthorenden. Eenzaamheid, gevoelens van uitsluiting en isolement liggen op de loer. Daarom stelde Hoormij.NVVS voor om slechthorenden geen vijf maar vier jaar te laten wachten op de aanschaf van nieuwe hoortoestellen. Én om de procedure voor vergoeding van solo-apparatuur te vereenvoudigen door de indicatie tijdelijk niet door een audiologisch centrum, maar door de audicien vast te laten stellen. Hoormij.NVVS ontving (onderstaande) reacties van Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland. De conclusie? Je kunt  contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Zij moeten er namelijk voor zorgen dat je een geschikt hoorhulpmiddel hebt. Vind je het lastig om dit aan te kaarten bij je zorgverzekeraar? Hier vind je een voorbeeldbrief waarmee je duidelijk kunt maken dat door Corona jouw hoorsituatie is verslechterd en je dus eerder aanspraak wilt maken op nieuwe toestellen.

Hoormij∙NVVS blijft graag op de hoogte

We zijn heel benieuwd naar de reactie van de zorgverzekeraars. Om een goed beeld te krijgen stellen we het op prijs als je ons op de hoogte houdt van de resultaten, via info@stichtinghoormij.nl 

De reactie van Zorgverzekeraars Nederland:

“………..als het hoorhulpmiddel aantoonbaar niet (meer) adequaat is dat de verzekerde terug kan gaan naar de zorgaanbieder voor een adequate hooroplossing of de verzekerde kan een verzoek hiervoor indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.”De reactie van Zorginstituut Nederland:

‘’Wij begrijpen dat deze punten om aandacht vragen. Alle aangedragen punten hebben betrekking op de uitvoering en dat is een taak van de zorgverzekeraars. Daarbij wil het Zorginstituut wel opmerken, dat de eerste twee punten (geen vijf maar vier jaar en vergoeding van solo-apparatuur, red) in beginsel al mogelijk zijn om uit te voeren. Indien een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op een hulpmiddel, heeft hij ook te alle tijde recht heeft op een adequaat hulpmiddel. Een gebruikstermijn, mag bijvoorbeeld geen beperking van de aanspraak vormen indien een hulpmiddel niet meer adequaat is. De zorgverzekeraars hebben een zorgplicht jegens hun verzekerden en moeten er dus voor zorgen dat een verzekerde altijd beschikking moet kunnen hebben over een geschikt hulpmiddel’’.

Publicatiedatum: 07 december 2020