Conclusie onderzoek Amsterdam UMC: coronamaatregelen isoleren ernstig slechthorenden

Ernstig slechthorenden ervaren door de huidige coronamaatregelen veel extra gehoorproblemen. De maatregelen als het dragen van een mondkapje en afstand houden, beperken hun communicatie sterk en leidt tot een isolement voor deze groep. Ook beeldbellen dat normaal horenden veel voordeel oplevert, biedt slechthorenden geen soelaas. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling KNO/audiologie van Amsterdam UMC onder 900 goed-, matig- en slechthorenden. Op 3 maart 2021 - Wereld Horen Dag - presenteren zij de eerste resultaten.

Sinds de coronapandemie is er een aantal maatregelen van kracht. De belangrijkste zijn het houden van anderhalve meter afstand, dragen van een mondkapje en op veel plekken hangen plastic schermen. Wat is het effect van deze maatregelen op matig en slechthorenden? Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mensen met gehoorproblemen.

Moeite met verstaan

Ruim een derde van de goed horenden verstaat mensen met een mondkapje onvoldoende. Met een plastic scherm is dit 23% en op anderhalve meter afstand 11%. Bij slechthorenden liggen deze percentages hoger. Bijna 90% van de ernstig slechthorenden kan mensen met een mondkapje slecht tot heel slecht verstaan, terwijl 62% gehinderd wordt door een plastic scherm en 60% door de anderhalve meter. Van de matig slechthorenden zegt 59% door het mondkapje moeite met verstaan te hebben, 37% door het plastic scherm en de 1,5 meter hindert 31%. Onderzoeker Marieke van Wier: ” Vóór de invoering van de coronamaatregelen waren deze communicatieproblemen meestal goed op te vangen met een hoortoestel en aanvullende communicatiestrategieën. Nu gaat dat niet meer en slechthorenden voelen zich nu echt gehandicapt. Ook voor de mensen die eerder zonder hoortoestel nog net voldoende konden horen, zijn de problemen nu groter geworden.”

Hoortoesteldragers

45% van de mensen met een gehoorbeperking meldt dat hun slechthorendheid meer impact op hun leven heeft dan voor het begin van de pandemie. Ook blijkt het mondkapje niet goed samen te gaan met het dragen van een hoortoestel: 67% van hoortoesteldragers zegt dat het mondkapje hen daarbij hindert. Een deelnemer gaf aan zijn hoortoestel kwijt te zijn. Deze was samen met het mondkapje in de vuilnisbak beland.

Beeldbellen

Om onderling contact te houden is Nederland massaal gaan beeldbellen. Voor ernstig slechthorenden is dit geen ideale oplossing. Ze maken wel meer gebruik van beeldbellen om contact te houden met familie en vrienden dan normaal horenden (71% tegen 60% van de normaal horenden), maar ze kunnen hun gesprekspartner minder goed verstaan en vinden videobellen ook minder plezierig dan de normaal horenden. Van Wier: “Er is ook positief nieuws te melden. Ondanks alles zijn de deelnemers aan de studie redelijk optimistisch over de toekomst. Op een schaal van 1-10 scoren ze gemiddeld een 6,7. Dit verschilt niet tussen normaal horenden en slechthorenden.”

Bron: Amsterdam UMC

Lees ook

Publicatiedatum: 03 maart 2021