Carrosseriebouwer pakt hinderlijk geluid op de werkvloer aan

Er is nog weinig aandacht voor het verband tussen de mate van geluid op de werkvloer én gehoor(problemen). Onder de noemer ‘Hoe hoort het op de werkvloer ‘slaan een aantal partijen de handen ineen om werknemers in een aantal organisaties vitaal en inzetbaar te houden. Hoe? Door inzicht te geven in de luidheid van geluid en de impact ervan op medewerkers. Eén van de deelnemers - Burgers Carrosserie, specialist in gesloten en open opbouwen - deelt de verkregen inzichten en neemt direct maatregelen voor een betere werkomgeving.

Bij Burgers Carrosserie worden materialen als staal, aluminium, hout en ijzer omgebouwd tot onderdelen, maar vakmensen bouwen bijvoorbeeld ook een volledige nieuwe carrosserie op tot een trailer die verkocht wordt aan uiteenlopende klanten wereldwijd.

Het onderzoek

Als de geluidsomgeving verbetert, functioneren niet alleen slechthorenden een stuk beter, maar heeft het ook een positief effect op goedhorenden. De productiviteit kan zelfs een stijging opleveren van 9%. Alle reden voor de carrosseriebouwer om mee te doen aan het onderzoek. Via een vragenlijst gaven werknemers aan waar en of ze last hebben van (luid) geluid, een geluidscamera meet waar (te) veel geluid binnenkomt en voor iedereen is er een gehoortest. Daarna volgen verbetervoorstellen.

Uit dit onderzoek bij Burgers Carrosserie blijkt onder meer dat:

  • 59% van de werknemers altijd of regelmatig hinder ervaart door geluid op de werkvloer;
  • Meer medewerkers last hebben van gehoorverlies dan verwacht werd;
  • Acht mensen kampen met tinnitus;
  • Er onduidelijkheid is over specifieke werkinstructies.

Van inzicht tot actie

Direct na de uitkomst van het rapport werd overgegaan tot actie. Denk aan het gebruiken van ander gereedschap, aanpassing van de ruimtes waar men pauzeert, de loods is anders ingedeeld en er is een werkgroep in het leven geroepen die zich inspant om werknemers veilig en gezond te laten werken. Wat dat oplevert? Medewerkers dragen bewust(er) gehoorbescherming, zijn meer alert op het geluid in de ruimte waarin ze zich bevinden en alerter hierop bij specifieke werkzaamheden. Het is van belang dat ook collega’s elkaar waarschuwen zichzelf te beschermen als zij hard geluid of lawaai signaleren. Verbeteringen zijn nog niet altijd direct voor iedereen zichtbaar en vragen aandacht en tijd.

Het resultaat

Werknemers zijn zich bewust van de invloed hinderlijk geluid en het belang van preventie. Wie te maken heeft met gehoorverlies, tinnitus of hyperacusis weet wat de mogelijkheden zijn. Voor Burgers is dit een belangrijke stap naar een veilig en ergonomisch goed werkklimaat. Als Burgers goed is voor haar werknemers en zorgt voor de juiste werkomstandigheden heeft dit ook een positieve invloed op de prestaties van de organisatie.

Hoe hoort het op de werkvloer

Dit pilotproject is een samenwerking tussen: patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS, Heart2Hear, audicienorganisaties, bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers. Financiering komt van Instituut Gak. Meer informatie? Neem contact op met projectleider Judith Veen (Heart2Hear) via judith.veen@heart2hear.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 02 april 2024