1 op de 5 mensen heeft een evenwichtsprobleem

Misselijk, duizelig, zwalken, oorsuizen, onscherp zien bij beweging en onbalans kunnen te maken hebben met uitval of verminderde werking van één of twee evenwichtsorganen. Evenwicht is je belangrijkste zintuig om goed te kunnen bewegen. Huisartsen - maar ook KNO-artsen - weten zich er vaak geen raad mee. De helft van de evenwichtspatiënten krijgt een verkeerde diagnose. De So Stoned vragenlijst kan patiënt en arts helpen om de klachten nauwkeurig in kaart te brengen. Een stap in de goede richting naar de juiste behandeling.

Te lang zijn duizeligheidsklachten weggewuifd met ‘het gaat wel weer over’, ‘misschien is het psychisch’ of ‘leer er maar mee leven’. Gelukkig zien we nu een kentering. Voorwaarde is wel dat het probleem wordt (h)erkend. Waar je bij verminderd zien of horen direct verband legt met je ogen en oren, is dat bij het evenwichtsorgaan minder vanzelfsprekend. KNO-arts dr. Raymond van de Berg:
“Het is moeilijk te herkennen, zelfs voor (huis)artsen.” Er is nog een wereld te winnen, een bewustwordingsslag te maken. “En het is ook zo’n onzichtbare aandoening”, zegt Marja Flipse. Zij heeft de ziekte van Ménière. “Mensen in mijn omgeving zien niets aan me, maar soms word ik overvallen door extreme duizeligheid.” Triggers zijn te vinden in alledaagse activiteiten: zoals fietsen, optrekken of remmen met de auto of de bus, de schappen in supermarkten, bukken of omhoog reiken, koken, wandelen, gevallen bladeren in de herfst of televisie kijken. Maar ook onverwachte harde geluiden of flikkerende verlichting.

Van het kastje naar de muur

Een ander probleem is dat niet iedere huisarts doorverwijst voor het stellen van een diagnose en/of het verkrijgen van een behandeling. Of er is wel een verwijzing, maar naar een KNO-arts of neuroloog die niet in evenwicht gespecialiseerd is. Zelfs als patiënten hun best doen om hun klachten zo goed mogelijk te beschrijven, komt het vaak voor dat het leidt tot een misdiagnose. Ook kan er sprake zijn van meer dan één diagnose tegelijk of is het mogelijk er in de loop van de tijd een andere evenwichtsaandoening bij te krijgen, die lijkt op de eerste, maar een andere behandeling vereist. Het is niet eenvoudig.

So Stoned

De commissie Duizeligheid & Evenwicht van Hoormij∙NVVS werkte, in samenwerking met prof. dr. Floris Wuyts (UZA), aan een update van de So Stoned vragenlijst. Hiermee kan de patiënt zelf nauwkeurig de duizeligheids- en evenwichtsklachten in kaart brengen. Een passende behandeling is hiermee een stapje dichterbij en daarmee is er zicht op een verbeterd functioneren in het dagelijks leven.

Korte Enquête

Wat is de impact van evenwichtsklachten op jouw leven?

Laat het weten en vul in 1 minuut de korte vragenlijst in.

Maak evenwicht zichtbaar

Hoormij∙NVVS vraagt tijdens de internationale Balance Awareness Week (BAW) van 17 – 23 september 2023 aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van duizeligheid en evenwichtsaandoeningen. En is een inzamelingsactie gestart, want evenwichtspatiënten verdienen steun!.#BAW2023Lees ook:

Publicatiedatum: 15 september 2023