Een nieuw hoortoestel – hoe werkt dat?

Er zijn diverse stappen belangrijk bij de aanschaf van een nieuw hoortoestel.

Download hier ons stappenplan voor uitgebreide informatie!

Mening Hoormij∙NVVS

Hoormij∙NVVS is enthousiast over dit wettelijke systeem van verstrekken en vergoeden van hoorhulpmiddelen, maar wil dat er verbeteringen in het uitvoerende protocol worden doorgevoerd. Daarnaast maken wij ons zorgen over het (inkoop)beleid van verzekeraars en audiciens. Wij pleiten voor het volgende:
  • alle verzekeraars en audiciens moeten zich houden aan het protocol en onderliggende afspraken. Helaas is dat nog steeds niet het geval.
  • snellere doorvoer van verbeteringen binnen het protocol zoals richtlijnen voor andere (hoor)aandoeningen, psychosociale diagnose, wensen die u als cliënt heeft beter meenemen, meer duidelijkheid rondom extra zorgaanvraag en een geïntegreerde aanpak waarbij vanaf het begin ook overige hoorhulpmiddelen worden betrokken. 
  • Er moet meer transparantie komen: procedures, de hoortoestellendatabase, verschillen tussen audicien-bedrijven en tussen verzekeraars onderling, het inkoopbeleid moeten helder en beschikbaar zijn voor elke slechthorende. 
  • meer keuzevrijheid. Steeds vaker kopen audiciens maar een heel beperkt aantal merken hoortoestellen in en dus valt er voor de slechthorende te weinig te kiezen; 
  • Overheid en zorgverzekeraars moeten stoppen met bezuinigen op de hoorzorg, vanuit het besef dat verder afknijpen leidt tot goedkoop=duurkoop en leidt tot het uithollen van de kwaliteit van de hoorzorg, met alle gevolgen van dien voor slechthorenden. 
  • We staan open voor vernieuwingen, maar willen wel dat deze eerst onderzocht worden en als ze kwaliteit leveren willen we ze zo goed mogelijk introduceren. 

Klachten over de aanschaf van hoorhulpmiddelen? 

Meld jouw klacht via slechthorendheid@stichtinghoormij.nl
Op basis van jouw klachten kunnen wij jouw belangen behartigen en pleiten voor verbeteringen.

Hoormij∙NVVS wil je zorgvuldig en accuraat informeren. Desalniettemin kun je geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze informatie, noch kan Hoormij∙NVVS verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die hieruit voortvloeit.

Lees ook: