Zo fit mogelijk de brughoektumoroperatie in voor minder risico op hersenvochtlekkage

Dat een gezonde levensstijl en fit zijn bijdragen aan een voorspoedig herstel na een operatie, is niet echt nieuws meer. Maar overgewicht kan zelfs extra risico’s met zich meebrengen bij het ondergaan van een brughoektumoroperatie, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

In de Mayo Clinic werd over een periode van enkele jaren onderzoek gedaan naar risicofactoren voor hersenvochtlekkage bij patiënten bij wie een brughoektumor operatief was verwijderd. Hieruit bleek dat mensen met overgewicht, obesitas en morbide obesitas respectievelijk een 2.5, 3 en 6 keer zo hoog risico hadden een postoperatieve hersenvochtlekkage te ontwikkelen.

Voorzorgsmaatregelen
Het vaststellen van een verhoogd BMI voor de operatie kan chirurgen helpen de patiënten beter te begeleiden wat betreft de risico’s van de operatie. Ook kunnen er na de operatie betere voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op een hersenvochtlekkage te verminderen.

Een lange operatieduur en de translabyrinthaire methode (door het oor) om een brughoektumor operatief te verwijderen zouden volgens het onderzoek overigens ook risicofactoren zijn.

Lees hier het verhaal van de slechthorende diëtiste Anousha Fortuin voor meer informatie over gehoor en voeding.

Publicatiedatum: 24 november 2014