Zicht op evenwicht; Balance Awareness Week 13-19 september 2020

Kotsmisselijk, duizelig, lopen alsof je dronken bent, onscherp zien als je beweegt en je niet kunnen oriënteren in het donker? Herkenbaar? Dan kan het zomaar zijn dat je uitval of verminderde werking hebt van één of twee evenwichtsorganen. Het wordt volledig onderschat hoeveel mensen hier last van hebben. Evenwicht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Ziekte van Ménière, een brughoektumor, evenwichtsmigraine, DFNA9 of andere evenwichtsaandoening zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar kunnen je leven volledig ontwrichten. Hoormij∙NVVS vraagt tijdens de internationale Balance Awareness Week (BAW) van 13 tot 19 september 2020 aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen.

Verkeerde diagnose

“Uit recent onderzoek in München blijkt dat, wereldwijd, naar schatting 53 tot 95 miljoen mensen uitval of verminderde werking hebben van één of beide evenwichtsorganen, exacte cijfers zijn moeilijk te geven”, vertelt dr. Raymond van de Berg, die in 2019 aan de Universiteit Maastricht promoveerde op uitval van het evenwichtsorgaan. “Evenwicht is ons oudste zintuig. Het heeft zich al vanaf onze evolutie ontwikkeld. Maar het is ook moeilijk te duiden. Waar je bij verminderd zien of horen direct verband legt met je ogen en oren, is dat bij het evenwichtsorgaan minder vanzelfsprekend. Het is moeilijk te herkennen, zelfs voor (huis)artsen. Als (huis)arts leer je dat een evenwichtsprobleem draaiduizeligheid en nystagmus oplevert. Maar die klachten komen alleen voor bij een asymmetrie tussen de evenwichtsorganen. Bij een symmetrisch probleem spelen heel andere klachten, zoals wazig zien, vermoeidheid en geheugen- en concentratiestoornissen.”

Als je er niet naar kijkt dan zie je het ook niet

Ook is lang gedacht dat evenwichtsproblemen niet voorkomen bij kinderen. “We wisten heel lang niet dat dat kan. Maar als je er niet naar kijkt, dan zie je het ook niet.”, zegt dr. Josine Widdershoven, KNO-arts bij het MUMC+. Zij is gespecialiseerd in evenwichtsstoornissen bij kinderen. “Als uit de neonatale gehoorscreening gehoorverlies blijkt, moet je eigenlijk ook direct het functioneren van het evenwicht testen. Betere screening en vroegtijdige behandeling, daar pleit ik voor.”

Als gebrek aan evenwicht in je genen zit

Stel je voor hoe het is om zoveel moeite te moeten doen om balans te houden, om dat bewust te moeten doen, terwijl de hele wereld om je heen beweegt. Dat is uitputtend. Vergelijk het maar met koorddansen. Mensen met aangeboren uitval van evenwichtsorganen hebben relatief minder last dan mensen die op latere leeftijd evenwichtsuitval krijgen. Zij kunnen er beter mee omgaan, hun hersenen hebben zich aangepast. Als je evenwichtsorganen ineens (bijna) niets meer doen, is dat enorm invaliderend.


Tijdens de Balance Awareness Week vind je op BAW 2020 informatie, tips en artikelen over (draai)duizeligheid en hoe daar mee om te gaan. #BAW2020

Lees ook:

> DOWNLOAD HIER: Zicht op evenwicht; evenwichtsaandoeningen in beeld  

Publicatiedatum: 08 september 2020