Welke gemeenten gebruiken Klik voor Teletolk?

Met 'Klik voor Teletolk' is een organisatie optimaal bereikbaar voor slechthorende en dove mensen en mensen met een spraakbeperking. Deze dienst activeer je door de digitale “Bel met Teletolk” knop toe te voegen aan je website. Slechthorenden en doven kunnen door een klik op je website bellen met je organisatie zonder dat je iets hoeft te wijzigen aan de eigen interne organisatie. Gesprekken komen via een professionele gebarentolk of tekstbemiddelaar van KPN Teletolk binnen op de receptie of klantcontactcentrum net zoals alle andere telefoongesprekken.

Dankzij de inspanningen van een aantal actieve mensen die zich inzetten voor het VN-verdrag en die hun gemeenten met klem hebben gevraagd om deze dienst beschikbaar te maken, zijn deze gemeenten goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking. 

Wil jij dat jouw gemeente toegankelijk is? Meld het dan!

Help jouw gemeente om toegankelijk te zijn voor slechthorende en dove mensen. Heb je meer informatie en advies nodig om dit te doen? Neem dan contact op via mailgroep inclusie: vrijw.marja7crea@gmail.com

Kijk voor meer informatie op Klik voor Teletolk

Publicatiedatum: 08 juni 2022