Welke gemeenten gebruiken van Tolkcontact Teletolk

Met 'Tolkcontact Teletolk' is een organisatie optimaal bereikbaar voor mensen met een gehoor-, evenwichts- en/of een spraakbeperking. Deze dienst is te activeren door de digitale “Bel met Teletolk” knop toe te voegen aan een website. . Gesprekken komen via een professionele gebarentolk of tekstbemiddelaar van KPN Teletolk binnen op de receptie of klantcontactcentrum net zoals alle andere telefoongesprekken.

Dankzij de inspanningen van een aantal actieve mensen die zich inzetten voor het VN-verdrag en die hun gemeenten met klem hebben gevraagd om deze dienst beschikbaar te maken, zijn deze gemeenten goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking. 

Wil jij dat jouw gemeente toegankelijk is? Meld het dan!

Help jouw gemeente om toegankelijk te zijn voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsprobleem. Heb je meer informatie en advies nodig om dit te doen? Neem dan contact op via mailgroep inclusie: vrijw.marja7crea@gmail.com

Meer informatie

Kijk op Tolkcontact Teletolk

Lees ook:

Publicatiedatum: 23 januari 2024