Welke gemeenten gebruiken Klik voor Teletolk?

Met 'Klik voor Teletolk' is een organisatie optimaal bereikbaar voor slechthorende en dove mensen en mensen met een spraakbeperking. Deze dienst activeer je door de digitale “Bel met Teletolk” knop toe te voegen aan je website. Slechthorenden en doven kunnen door een klik op je website bellen met je organisatie zonder dat je iets hoeft te wijzigen aan de eigen interne organisatie. Gesprekken komen via een professionele gebarentolk of tekstbemiddelaar van KPN Teletolk binnen op de receptie of klantcontactcentrum net zoals alle andere telefoongesprekken. Gemeenten zijn bezig met de Lokale Inclusie Agenda op grond van het VN-verdrag Rechten van de mens met een beperking. Daar past 'Klik voor Teletolk' goed in. Welke gemeenten geven het goede voorbeeld? 

Dankzij de inspanningen van een aantal actieve mensen (koplopers) die hun gemeenten met klem hebben gevraagd om deze dienst beschikbaar te maken, zijn deze gemeenten goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking. 

Binnenkort volgt Eindhoven.

Wil jij dat jouw gemeente toegankelijk is? Meld het dan!

Help jouw gemeente om toegankelijk te zijn voor slechthorende en dove mensen. Zij zijn toch al bezig met de 'Lokale Inclusie Agenda' op grond van het VN-verdrag Rechten van de mens met een beperking. Heb je meer informatie en advies nodig om dit te doen? Neem dan contact op via Marja de Putter, koploper inclusie gemeente Ede, vrijw.marja7crea@gmail.com

Publicatiedatum: 21 januari 2020