Vragenlijst voor CI-dragers

OPCI - Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie - houdt elke vijf jaar een enquête onder CI-gebruikers om de tevredenheid over en het gebruiksgemak van het cochleair implantaat te inventariseren. De voorgaande enquêtes waren in 2006, 2011 en 2016. Nu, vijf jaar na de laatste keer, is het weer tijd voor een nieuwe vragenlijst. Het meedoen met de enquête is heel eenvoudig en kost ongeveer tien tot vijftien minuten. De resultaten worden gepubliceerd op de website van OPCI. De vragenlijst is al eerder uitgezet, maar de respons valt tot nu toe een beetje tegen. Dus heb je een CI, dan waardeert OPCI het zeer als je meedoet!

Om vergelijkingen met andere jaren te kunnen maken, zijn de vragen voor een groot deel hetzelfde als de voorgaande keren. Weliswaar heeft iedereen de afgelopen anderhalf jaar in meer of mindere mate 'last' gehad van corona, vanwege langere wachttijden en uitgestelde behandelingen, maar dat heeft hopelijk niet al te veel invloed gehad op het dagelijkse gebruik van het CI. Overigens kun je opmerkingen over de CI-zorg in coronatijd ook kwijt bij de opmerkingen van de desbetreffende vragen.

OPCI benadrukt dat de enquête volledig anoniem verwerkt wordt door onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. Heb je vragen over de uitvoering van dit onderzoek dan kun je contact opnemen met Onderzoekdoen via info@onderzoekdoen.nl of T 050 55 32 690.Publicatiedatum: 01 december 2021