Vier nieuwe tinnitus-studies UMC Utrecht

De ene tinnitus is de andere niet. De tinnitusonderzoeksgroep van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht werkt daarom aan vier verschillende studies die meer duidelijkheid moeten geven in zogenoemde ‘subtyperingen’ van tinnitus, zodat de behandeling straks zo persoonlijk mogelijk kan worden afgestemd.  

Tekst: Isabel Timmers

Studie 1: Effect van mindfulness

Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) wordt al veel gebruikt als behandelmethode bij tinnitusklachten. Maar ook Mindfulness-training lijkt goede resultaten op te leveren. Bij CGT leer je je reactie aan te passen. Bij mindfulness ga je actief op zoek naar het geluid en accepteer je dat het er is. Andere studies naar mindfulness voor tinnitus laten positieve effecten zien direct na de therapie. Lange termijn effecten zijn nog onbekend. Voor deze studie vullen deelnemers voorafgaand aan de training en vervolgens elke drie maanden een vragenlijst in. De studie is net gestart. In 2022/2023 moeten de resultaten van de studie bekend zijn.

Studie 2: Vragenlijstonderzoek Subtyperingen

Hoeveel mensen in ons land hebben last hebben van tinnitus en in welke mate? Op die vraag moet een brede steekproef onder mensen met tinnitusklachten antwoord geven. Onderzoeker Maaike Rademaker legt uit: “Sommige mensen lijken goed zelf om te kunnen gaan met de klachten, anderen zoeken hulp. We willen ontdekken waar dit aan ligt, bijvoorbeeld de soort tinnitus of bepaalde persoonlijke kenmerken. Door die verschillen in kaart te brengen, kun je de behandeling beter afstemmen.” Zomer 2020 moeten de resultaten van de deze studie bekend zijn.

Studie 3: Belang bij tinnitus behandeling?

Als mensen een behandeling zoeken voor hun tinnitusklachten, wat vinden ze dan belangrijk? Wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen? Aan dit onderzoek kunnen nog mensen met tinnitus deelnemen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die je in tien tot vijftien minuten kunt invullen. Iedereen met tinnitus die ooit behoefte had aan hulp voor de tinnitus of die een behandeling heeft ondergaan, kan meedoen. “We willen het liefst zoveel mogelijk verschillende mensen”, benadrukt Maaike Rademaker. “Wie wil meedoen, kan een mail sturen naar tinnitusresearch@umcutrecht.nl. We sturen dan een formulier toe voor toestemming. Na ontvangst van dit formulier krijgen mensen de vragenlijst.”

Studie 4: Internationale database

De laatste studie maakt gebruik van de vele gegevens over patiënten met tinnitus die beschikbaar zijn in internationale databases. Maaike: “Door een bepaalde rekenmethode onderzoeken we of wij via deze bestaande gegevens verschillende groepen ofwel subtypes in kaart kunnen brengen van mensen met verschillen in tinnitusklachten.” Dit onderzoek is net gestart.

Opvolging

Zodra er meer bekend is over de resultaten van de studies, komen we daar uitgebreid op terug in ons blad en op de website. Begin november is wel een review over mindfulness en tinnitus gepubliceerd.
Publicatiedatum: 19 december 2019