Vergoeding voor Speaksee door UWV

Demissionair minister Carola Schouten heeft aangekondigd dat de spraak-naar-tekst-technologie van Speaksee door het UWV vergoed kan worden voor doven en slechthorenden. Dit baanbrekende besluit opent de deuren naar een meer inclusieve arbeidsmarkt en kan een oplossing zijn voor het tekort aan gebaren- en schrijftolken in Nederland.

Het tekort aan gebaren- en schrijftolken in Nederland wordt bevestigd door demissionair minister Carola Schouten in reactie op de Kamervragen van Daan de Kort en Harry Bevers: “Ik ben ervan op de hoogte dat er een tolk tekort wordt ervaren en dat niet alle bij UWV aangevraagde tolkopdrachten te vervullen zijn. Daarom brengt UWV momenteel samen met Berengroep in kaart welke informatie aanwezig is die meer zicht kan geven op het ervaren tekort.” Met de inzet van de innovatieve AI-tolk technologie van Rotterdamse
scale-up Speaksee is dit tekort op te vangen. Daan de Kort (VVD), initiator van de Kamervragen, onderstreept het potentieel van moderne
technologieën zoals Speaksee: "Er staan nog teveel mensen met een beperking aan de zijlijn. Met behulp van moderne technieken zoals Speaksee kunnen we meer doven en slechthorenden aan het werk of aan de studie krijgen. Zo kunnen we kansen creëren en talent benutten. Daar ga ik voor in de kamer."

Het besluit van Minister Schouten volgt op twee succesvolle pilots met de Coalitie voor Technologie en Inclusie, een steunbetuiging van Mona Keijzer tijdens het Nieuwe Economie Debat, twee duidingen door Zorginstituut Nederland en twee Kamervragen. Doven en slechthorenden kunnen een aanvraag indienen via het werkvoorzieningenportaal op de website van het UWV, waarna deze wordt beoordeeld door een professioneel arbeidsdeskundige van het UWV. Voor de privéomgeving blijft de vergoeding van Speaksee onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar, op voorschrift van een audioloog.

Bron: Speaksee

Publicatiedatum: 26 februari 2024