UMC Utrecht zoekt kandidaten voor onderzoek tinnitus

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een onderzoek gestart naar de behandeling van tinnitus. In de studie wordt bekeken wat het effect is van een cochleair implantaat op de tinnitus klachten. De onderzoeksgroep zoekt deelnemers voor deze studie. Ongeveer 10% tot 15% van de mensen heeft tinnitus. Ze kunnen het op verschillende manieren ervaren. De één hoort een zoemend geluid, de ander een piep of een beltoon. Het geluid kan wisselend zijn of de hele tijd aanwezig, en hard of zacht zijn. Daarbij hebben sommige mensen veel last, terwijl anderen nauwelijks klachten hebben in het dagelijks leven

Op dit moment bestaat er nog geen behandeling om de tinnitus te laten verdwijnen. Wel zijn er verschillende behandelingen om het oorsuizen beter beheersbaar te maken. Helaas werken deze behandelingen niet voor elke patiënt. 

Cochleaire implantatie

Cochleaire implantatie wordt gebruikt bij slechthorende en dove mensen om beter te verstaan. Hierbij wordt met een operatie een implantaat geplaatst in het oor. Verschillende studies hebben als bijkomstigheid een vermindering van de tinnitusklachten gevonden na cochleaire implantatie in dove mensen.

Tinnitus implant-onderzoek

Onlangs is het Tinnitus implant-onderzoek gestart in het UMC Utrecht. Het doel van dit onderzoek is om cochleaire implantatie te vergelijken ten opzichte van geen behandeling onder mensen met ernstige tinnitusklachten en een matig tot ernstig gehoorverlies. De behandeling wordt toegekend op basis van loting. Na start van de studie worden patiënten uit beide groepen zes maanden opgevolgd om te kijken naar de uitkomst.

Deelnemers

Aan het onderzoek kunnen in totaal 50 patiënten deelnemen. Geschikte kandidaten zijn mensen met ernstige tinnitusklachten en matig tot ernstig gehoorverlies (bilaterale gehoordrempel tussen 50 dB en 75 dBs). Heeft u interesse in deelname aan deze studie? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via tinnitusimplant@umcutrecht.nl. Je ontvangt dan meer gedetailleerde informatie over het onderzoek en er wordt gekeken of je een geschikte kandidaat bent.

Lees ook:

Publicatiedatum: 03 januari 2023