Uitkomsten 12e Internationale Tinnitus Research Conferentie Taipei

Van 17 tot en met 19 mei 2019 vond de 12e 'Internationale Tinnitus Research Conference' plaats in Taipei (Taiwan). Met als thema: 'Een Renaissance: nieuwe concepten in tinnitus'. Loes Schenk-Sandbergen, lid van de commissie tinnitus en hyperacusis van Stichting Hoormij, was erbij om zich te laten informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van onderzoek en behandeling van tinnitus. Ook wel oorsuizen genoemd. Zij vertaalde een aantal presentaties in het Nederlands en vatte de belangrijkste resultaten samen. Er was grote belangstelling voor het congres met 440 deelnemers en 244 presentaties uit respectievelijk 32 en 23 landen. 

Loes heeft zoveel mogelijk presentaties bijgewoond die voor mensen met tinnitus en hyperacusis van belang zijn. Belangrijke details, uitkomsten en conclusies heeft ze in haar verslag vastgelegd. We lichten er een paar uit. Let op: voor gedetailleerde en complete informatie over de presentaties en diverse studies en onderzoeken verwijzen we naar de samenvatting van Loes.

Hoeveel mensen hebben tinnitus?

De uitkomsten in de beschikbare literatuur over het voorkomen van tinnitus tonen enorme mondiale verschillen. Het percentage van de bevolking met tinnitus varieert tussen 5% en 43%, hinderlijke tinnitus tussen 3% en 37% en ernstig oorsuizen tussen 1% en 40%. In Europa hebben ongeveer 75 miljoen mensen een vorm van tinnitus. Opmerkelijk was de conclusie van het onderzoek: er is een significant gebrek aan bewijs dat er een causaal verband is tussen tinnitus en risicofactoren.

Waarom varieert tinnituslast?

Inge Stegeman, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, stelt dat een groot deel van de volwassen bevolking in Nederland tinnitus ervaart, maar geen professionele hulp zoekt. Dat suggereert dat de hinder die afzonderlijke individuen van oorsuizen ondervinden sterk varieert en te beïnvloeden is hoe ermee om te gaan. Het doel van deze studie is om de relatie tussen de waargenomen tinnituslast, verschillende coping-strategieën, psychopathologie en de kwaliteit van leven te onderzoeken. De uitkomst laat zien dat mensen met een hogere tinnituslast emotioneler omgaan met hun tinnitus en andere psychologische kenmerken hebben dan patiënten met lagere scores. Patiënten met hogere tinnituslast hebben een lagere kwaliteit van leven. Deze informatie is van belang voor het opzetten van interventies.

Eerdere studies onderzochten welke rol persoonlijkheid op tinnitus speelt. Er is echter weinig bekend over de rol van de persoonlijkheid op de tinnituslast. Toekomstige studies moeten dit nader uitwijzen. Opmerkelijk waren de resultaten van een onderzoek over het effect van een scheiding van ouders en de gevolgen van de geestelijke gezondheid op de kinderen. Een scheiding kan een risicofactor zijn die het vermogen om later als volwassene om te kunnen gaan met tinnitus en hyperacusis kan beïnvloeden. Ook werd het effect van de ouderlijke geestelijke gezondheid op de ontwikkeling van tinnitus en hyperacusis onderzocht. Er werd aangetoond dat psychische aandoeningen van ouders het risico op angst en depressie van mensen met tinnitus aanzienlijk verhogen.

Proeven met dieren

Stress kan tinnitus bij ratten veroorzaken. Het onderzoek leverde het eerste bewijs waaruit blijkt dat tinnitus-gerelateerde veranderingen van neuronale activiteit in het niet auditieve hersengebied optreden.

Hersenstimulatie

Er vindt veel onderzoek plaats naar de effecten van Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Professor Susan Shore noemde in haar speech ter introductie van haar onderzoek aangaande hersenstimulatie dat tinnitus niet alleen door gehoorschade wordt veroorzaakt, maar dat neuronen (fussiform cellen) die hyperactief worden en met elkaar synchroniseren ook een fantoom signaal doorgeven waardoor die perceptie plaatsvindt.

En verder

Wat er verder onder meer de revue passeert zijn onderwerpen als:

  • Een pil voor tinnitus lijkt nog ver weg
  • Nieuw onderzoek gedragstherapie 
  • Hoe kan de methodologie voor onderzoek naar tinnitus verbeteren?
  • Welke nieuwe perspectieven presenteerden toponderzoekers?
  • Wat is de psychologische kijk op tinnitus?

Meer weten? Lees het verslag.

Relevante links


Publicatiedatum: 20 juni 2019