Toegankelijke communicatie met slechthorende en dove vluchtelingen uit Oekraïne

Vanwege de oorlog in Oekraïne, is er een nieuwe vluchtelingenstroom gaande. Deze mensen kunnen gelukkig worden opgevangen in Nederland. In deze nieuwe groep zitten ook slechthorende en dove vluchtelingen. Hoe zorg je ervoor dat zij zich welkom voelen?

  • Wees je bewust van het belang van toegankelijke communicatie. Zorg voor een team tolken gebarentaal (Dove Tolk NGT én tolk NGT) of een tolk gesproken taal die waar nodig communicatie visueel ondersteunt.

Hoe doe je een tolkaanvraag?

Tolkcontact is een bemiddelingsbureau dat tolkgebruikers en tolken koppelt (www.tolkcontact.nl). Zij kunnen een passende tolk of een tolkteam zoeken. Wil je een specifieke tolk? Je kunt ook zelf zoeken in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. Eenmaal een tolk gevonden. De contactgegevens van de tolk vind je onder 'BEDRIJFSGEGEVENS'. Wil je een dove tolk NGT? Zoek in het register of
onder ‘Tolkgroepen’ op ‘Kandidaat Dove Tolk NGT’. Niet alle dove tolken staan ingeschreven. Maak gebruik van belangenorganisaties of welzijnsstichtingen om andere doven te vinden die ervaring hebben in het tolken.

Wie betaalt de tolkuren?

Voor meer informatie: Tolkcontact

Zorgverzekering RMA vergoedt de tolkuren van dove asielzoekers (bekijk de voorwaarden op rmasielzoekers.nl. Als een migrant of vluchteling een BSN heeft of in de Basisregistratie Personen is geregistreerd, kan deze tolkuren aanvragen via het UWV. Voor
specifieke informatie over tolken kan gemaild worden naar supportukraine@dovenschap.nl.


  • Benader het dichtstbijzijnde dovenclubhuis of welzijnsstichting. Zij hebben kennis en het netwerk over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning voor deze migranten of vluchtelingen. Een overzicht van welzijnsstichtingen en organisaties vind je hier: Dovenschap. Wil je meer informatie of ben je op zoek naar specifieke informatie, mail dan naar supportukraine@dovenschap.nl.
  • Bij zorgvragen kunnen slechthorende/dove vluchtelingen of migranten terecht bij GGMD of Kentalis. Deze organisaties bieden behandeling en begeleiding aan doven, slechthorenden en hun netwerk.

Bron: Deelkracht

Publicatiedatum: 31 maart 2022