Toe aan een hoortoestel, en nu?

Staat de tv steeds harder? Wordt het lastiger gesprekken te voeren en te volgen, vooral in drukke ruimten? Het zijn symptomen van gehoorverlies. Op naar een hoorspecialist, hoe vervelend ook. Maar waar moet u naartoe? Welk hoortoestel is het beste? En hoe zit het met de vergoeding?

Tekst Jeroen Fidder Bron KBO PCOB

Mensen wachten gemiddeld zes jaar voordat ze stappen ondernemen, meestal door schaamte. Niet dat dat nodig is, want miljoenen mensen wereldwijd hebben gehoorproblemen, ook steeds meer jongere mensen. Hoe eerder u naar een hoorspecialist gaat, hoe beter. Dat zit zo: we horen met ons hele oor en met de zenuwbanen, die belangrijke communicatiekanalen zijn met de hersenen. Als het gehoor achteruitgaat, worden de zenuwbanen onvoldoende gestimuleerd. Daardoor gaat het vermogen om spraak te verstaan achteruit. Zijn de zenuwbanen eenmaal aangetast, dan heeft een gehoorapparaat minder nut. Vergelijk het met een radio die niet goed op een zender is afgestemd. Zet je die radio harder, dan hoor je alleen maar meer ruis.

Eerst even naar de huisarts

De meeste mensen gaan rechtstreeks naar een audicien. U kunt ook eerst naar de huisarts. Want misschien heeft u gewoon een verstopping in het oor. Uitspuiten en klaar. Ook een scheurtje in het trommelvlies kan een oorzaak zijn. Het kan goed zijn dat eerst uit te sluiten. Bent u jonger dan 68 jaar? Dan moet u sowieso eerst naar de huisarts. Die verwijst door naar de kno-arts of de audioloog. Mensen ouder dan 67 jaar kunnen zonder verwijzing naar de audicien.

Doe-het-zelf-hoortest

Het beste is om naar een audicien of een audiologisch centrum te gaan. Maar u kunt ook eerst een doe-het-zelfhoortest doen. Zo’n test geeft een eerste indruk van uw gehoor. Ga naar Hoorwijzer. Dat is een door Hoormij∙NVVS ontwikkelde site.

Piepjestest

Bent u 67 jaar of jonger en heeft u nog geen hoortoestel? Ga dan eerst naar de huisarts. Die verwijst door naar een kno-arts of een audiologisch centrum. Daar krijgt u vragen over het gehoorprobleem en een gehooronderzoek. Is een hoortoestel voor u een oplossing, dan wordt u doorverwezen naar een audicien. Hier krijgt u verschillende gehoortests. Zoals de piepjestest, waarbij u een koptelefoon op krijgt. Op basis van de gehoortests en een vragenlijst vertelt de audicien in welke van de vijf categorieën u valt volgens het zogeheten Hoorprotocol.

Het juiste, passende toestel

Hoe ernstiger de gehoorproblemen, hoe hoger de categorie. Een hoortoestel uit categorie 1 is bedoeld voor milde gehoorproblemen, een categorie-5-hoortoestel voor zeer ernstige gehoorproblemen. De audicien moet u minimaal twee toestellen laten zien uit de juiste categorie. Die categorie is belangrijk. Anders krijgt u niet het juiste, passende toestel vergoed.

Wennen aan geluiden en tonen

Het is belangrijk dat het toestel goed is afgesteld. Als dat niet lukt, kan dat een indicatie zijn dat een ander toestel beter voldoet. Bedenk dat de hersenen moeten wennen aan geluiden en tonen die u al lange tijd niet goed of helemaal niet meer hoorde. In het begin kunnen geluiden en tonen te hard of te schel klinken. De audicien kan een gewenningstand aanbieden om te wennen aan de nieuwe en hardere geluiden. Probeer het hoortoestel in verschillende situaties uit. Het toestel moet goed voldoen, zodat u andere mensen goed kunt verstaan. Vaak is het geluid niet in één keer optimaal. Dan stelt de audicien het hoortoestel bij.

Buitencategorie-hoortoestel

Wat als het toestel in uw categorie niet bevalt? Bijvoorbeeld omdat het geluid te blikkerig of te scherp blijft klinken? Dan kunt u een toestel uit de buitencategorie proberen. Dat is een toestel dat niet in uw categorie valt. Het geluid kan beter zijn. Ook heeft het toestel waarschijnlijk meer handige mogelijkheden. Alhoewel tegenwoordig ook de toestellen binnen uw categorie werken met bluetooth en u ze kunt bedienen met een smartphone. Sommige audiciens proberen buitencategorie-toestellen te verkopen zonder vergoeding. Dan moet u circa vijfduizend euro betalen! Krijgt u wel een vergoeding? Dan vergoedt de verzekeraar 75% van de aanschafprijs. U betaalt 25% eigen bijdrage. Patiëntenorganisatie Hoormij-NVVS pleit voor goede hoortoestellen zonder eigen bijdrage. Dit omdat hoortoestellen noodzakelijke hulpmiddelen zijn.

Lees ook:

Publicatiedatum: 15 juli 2022