Tips voor hoortoesteldragers om de muziekbeleving te optimaliseren

Tijdens de netwerkbijeenkomst 'muziek en gehoor – van binnen en van buiten' van Slechthorend Amsterdam heeft audioloog van LUMC Jan de Laat een aantal tips gegeven voor hoortoestelinstellingen die van belang zijn om muziekbeleving te optimaliseren. Zijn advies is dat iedere audicien dit kan instellen op basis van deze tips. 


De tips van audioloog Jan de Laat 

 • Muziekinstelling in 'muziek-programma' van hoortoestel, niet in 'spraak-programma'
 • Voldoende ingangsbereik (A/D-converter)
 • Zo mogelijk lineaire versterking tot bijvoorbeeld 30 dB boven gehoordrempel
 • Voldoende bereik lage frequenties, liefst lager dan de standaard (100 Hz)
 • Verhoudingsgewijs iets meer versterking (enkele dB’s) in de lage tonen (tot 500 Hz)
 • Voldoende kanalen (met in alle kanalen compressors) om frequentiekarakteristiek zo goed mogelijk te 'shapen' (voor muziek is vaak ’n wat voller geluid beter)
 • Rondom gevoelige microfoon (real ear: simulatie pinna effect)
 • Geen onderdrukking impulsgeluiden
 • Geen achtergrondlawaai onderdrukking
 • Extra compressie ter voorkoming van peak clipping uitzetten
 • Alle windblock, noiseblock, echoblock - functies uitzetten
 • Soundrecover, frequency transposition, frequency compression uitzetten
 • Weinig of geen versterking > 3 kHz, om vervormde waarneming van de hogere 'formanten' (vanaf achtste boventoon) te vermijden
 • Verhouding compressie/lineariteit zorgvuldig afwegen door uitproberen
 • Last but not least: goed luisteren naar wat de musicus ervan vindt 
Publicatiedatum: 05 januari 2021