Tinnituszorg vanuit Brits ziekenhuis: een voorbeeld van een andere opzet

Tinnitus en gehoorverlies komen steeds vaker voor en in de toekomst zal dat waarschijnlijk verder toenemen. Goede zorg zonder lange wachtlijsten en lange trajecten is erg belangrijk voor tinnituspatiënten. Met de toename van hoorproblemen komt de KNO-zorg nog meer onder druk te staan. Om problemen in de zorg voor deze patiënten te voorkomen, hebben Gaynor Chittick en Tony Kay de tinnituszorg vanuit KNO en audiologie in het Aintree University Hospital, in Liverpool, Engeland, anders ingericht. *

Een multidisciplinair team met mensen uit het management, allerlei zorgprofessionals en patiënten, heeft het systeem van de KNO-afdeling in het ziekenhuis onder de loep genomen. Het team heeft het oude systeem, de patiëntenvraag en de capaciteit van de KNO-afdeling in kaart gebracht. De routes of trajecten van tinnituspatiënten zijn uitgebreid onderzocht, om bijvoorbeeld overbodige of niet-nuttige onderzoeken en afspraken te voorkomen. Er is nagedacht over verbeteringen in het nieuwe systeem voor professionals en patiënten. Een verbeterde opzet van de tinnituszorg in het Aintree University Hospital kan een oplossing bieden voor de problemen die nu en in de toekomst worden ervaren.

Nieuwe opzet

Vervolgens zijn de nieuwe procedures en maatregelen ingevoerd. In de nieuwe opzet blijft de arts-adviseur eindverantwoordelijk voor het welzijn en de zorg van elke patiënt. Alle patiënten worden met hem besproken. Het beleid en de procedures zijn duidelijk. De afspraak bij de KNO-arts wordt nu gecombineerd met die bij de audioloog. De patiëntgegevens, diagnose, besproken mogelijkheden voor behandelingen en het vervolg worden goed in detail vastgelegd. Professionals, onder wie audiologen, hebben extra trainingen gekregen en hun rol in de kliniek is uitgebreid. Daarnaast krijgen ze nu tijd om aan een goede kwaliteit van de zorg en de kliniek te werken. Ook het systeem voor screening en verwijzing is duidelijker geworden. De nieuwe opzet is getest op werkbaarheid, veiligheid en tevredenheid van patiënten. De resultaten van de evaluatie en de reacties van patiënten op fora zijn positief, het lijkt dus goed te werken. Verbetertips voor de afspraken en het bezoek aan de kliniek zijn meegenomen. Evaluatie blijft doorgaan om de kwaliteit van de zorg goed te houden.

Verbeterpunten

Er zijn nog wel enkele minpunten. Door een tekort aan psychologen - en de over het algemeen beperkte interesse voor tinnitus onder psychologen - moet de kliniek soms uitwijken naar andere lokale mogelijkheden. Een ander probleem is dat huisartsen vaak niet veel doen met tinnitus óf ze weten niet goed wat ze kunnen doen. Juist een goede relatie met huisartsen is cruciaal. Een speciale werkgroep werkt daarom aan de bewustwording van tinnitus onder huisartsen. Geen gemakkelijke opgave, maar het gaat langzaam beter.

Samenwerking vanuit diverse invalshoeken

Dit voorbeeld laat zien dat je met samenwerking vanuit verschillende invalshoeken tinnituspatiënten beter en efficiënter kunt behandelen. Je ziet dan waar het goed gaat en waar het beter kan voor zorgverleners en patiënten. Ook in deze tijd met COVID-19. Ondanks vervanging van afspraken in de kliniek - door bellen of beeldbellen - blijft er behoefte aan meer ondersteuning. Er zijn al online ondersteuningsgroepen opgezet. Op dit moment wordt nagedacht over meer mogelijkheden om vooral nu in COVID-19 tijd nog steeds goede zorg te blijven geven aan tinnituspatiënten. De problemen en ideeën voor verbetering zijn niet alleen actueel in Groot-Brittannië. Onze zorgstelsels verschillen, maar ook in Nederland kan en moet de zorg voor tinnituspatiënten worden verbeterd. Een goed alternatief zou zijn om een speciale tinnituskliniek op te zetten. Hier kunnen alle kennis, expertise en wetenschappelijk onderzoek specifiek voor tinnitus samenkomen. Dat is goed voor onderzoek naar tinnitus en natuurlijk vooral voor betere zorg en behandelingen voor tinnituspatiënten.

* Let op: de zorg in het Verenigd Koninkrijk is anders geregeld dan in Nederland. Gezondheidszorg is voor iedereen gratis, je betaalt geen premie of eigen risico. Alles wordt betaald vanuit belastinginkomsten. Een ander verschil is dat KNO-artsen en audiologie in Groot-Brittannië minder van elkaar zijn gescheiden. Ook heeft audiologie een veel grotere rol.

Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association.

Lees ook

Publicatiedatum: 16 december 2020