Ter herinnering aan Volker Albert

Op 27 april 2020 is Volker Albert overleden. Hij was tot het begin van dit jaar, gedurende dertien jaar, een bevlogen voorzitter van de Duitse Tinnitus-Liga (DTL), de grootste zelfhulp vereniging van tinnitus-patiënten in Europa. Hij heeft zich in al die jaren ingezet voor de behartiging van belangen van de leden van de DTL. Daarbij trok de DTL vaak samen op met organisaties van slechthorenden om wederzijdse medische en sociale belangen te behartigen. Volker Albert is 79 jaar geworden en wordt in Duitsland, maar ook verder in Europa, herdacht als een belangrijke behartiger van de belangen van tinnitus-patiënten.


Volker Albert was op vele manieren actief voor de DTL. Hij was een flamboyante spreker die talloze lezingen gaf. Ook samen met zijn vrouw om duidelijk te maken dat tinnitus een grote invloed heeft op de partner en andere leden van de familie. In 2012 hield hij een interessante lezing op het NVVS symposium ‘Nieuwe geluiden over tinnitus en hyperacusis’. Het lukte hem om tinnitus op de kaart te zetten in Duitsland en hij werkte er nauw samen met medisch-wetenschappelijke onderzoekers. Hij was ook, zoals het in een In Memoriam is genoemd, een 'Tinnitus-boodschapper' die een belangrijk internationaal netwerk heeft opgebouwd en onderhouden.

Publicatiedatum: 25 mei 2020