Ruim miljoen 40-plussers in Nederland hebben gehoorverlies

Nieuw onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC laat zien dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder, oftewel 1,2 miljoen mensen, gehoorverlies heeft van minimaal 35 decibel. Het aantal mensen met deze mate van gehoorverlies neemt sterk toe met de leeftijd. Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben. VeiligheidNL roept jong en oud op om het gehoor regelmatig te testen.

Voor het eerst is de omvang van gehoorverlies in Nederland in kaart gebracht op basis van objectief gemeten gehoorverlies (toonaudiometrie) en Nederlandse brondata. Recente onderzoeken laten zien dat gehoorverlies een omvangrijk probleem is, maar er is weinig structureel inzicht in de exacte aantallen van gehoorverlies onder de Nederlandse bevolking.Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit een wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (ERGO) van inwoners van 40 jaar en ouder uit de wijk Ommoord in Rotterdam tussen 2011 en 2020. Als de cijfers worden toegepast op de bevolkingsopbouw in Nederland komt dat neer op 1,2 miljoen mensen van 40 jaar en ouder met deze mate van gehoorverlies. Een gehoorverlies van minimaal 35 decibel betekent in de praktijk dat mensen in hun dagelijks functioneren beperkt worden en een hoortoestel nodig is om gesprekken goed te kunnen blijven volgen.
André Goedegebure, Audioloog bij Erasmus MC zegt hierover: “Het is het eerste onderzoek waarin de landelijke aantallen van gehoorverlies zijn geschat op basis van nauwkeurige objectieve metingen in een Nederlandse populatie waarin ook ouderen ruim zijn vertegenwoordigd. De komende jaren blijven we nieuwe onderzoeksgegevens verzamelen om de ontwikkelingen te monitoren.”

Onomkeerbaar probleem

Een goed gehoor is essentieel om te communiceren met anderen, veilig deel te nemen aan het verkeer en te genieten van muziek en omgeving. Gehoorverlies is meestal onomkeerbaar en kan grote negatieve gevolgen hebben op (leer)prestaties, (psychisch) welzijn, kansen op de arbeidsmarkt, inkomen en sociale participatie en heeft daarmee grote impact op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. Gehoorverlies is ook een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van dementie. Voorkomen en/of tijdige behandeling van gehoorverlies op middelbare leeftijd kan potentieel 8% van nieuwe dementie gevallen voorkomen (bron: The Lancelet). Met de toenemende vergrijzing zal het aantal personen met een gehoorverlies ook sterk toenemen.

Test regelmatig je gehoor

Zowel het voorkomen van gehoorverlies - door onder andere preventie van gehoorschade als gevolg van hard geluid - als tijdige behandeling ervan kunnen de negatieve effecten van (onbehandeld) gehoorverlies verminderen. Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL: “Beginnend gehoorverlies of beginnende gehoorschade merk je zelf niet direct. Het is daarom belangrijk om regelmatig je gehoor te testen. Het doen van een online hoortest geeft al een goede eerste indicatie over de status van je gehoor.” Verschillende gratis hoortesten voor verschillende leeftijdsgroepen zijn te vinden op de website van VeiligheidNL. Mocht uit deze online test blijken dat het gehoor niet goed is dan is het belangrijk hierop te acteren.

Het hele rapport vind je hier.

Bron: Veiligheid.nl

Publicatiedatum: 31 december 2020