Ronald Pennings benoemd tot hoogleraar KNO

KNO-arts Ronald Pennings is benoemd tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Zijn aanstelling volgt op zijn benoeming tot hoofd van de afdeling KNO van het Radboudumc. Pennings verbetert de diagnostiek van gehoorverlies en ontwikkelt en evalueert hiervoor samen met zijn team nieuwe medicamenteuze behandelingen.

Bron en Beeld: Radboudumc

Het komt soms voor dat iemand wakker wordt, en dan ineens niet goed meer hoort. Dat heet plotsdoofheid. De behandeling bestaat uit steroïden, maar volgens KNO-arts Ronald Pennings is er weinig bewijs voor hun werking. Nieuwe middelen zijn in ontwikkeling, en Pennings test zo’n innovatief medicijn nu in een klinische studie. Het voorkomt schade aan de haarcellen in het slakkenhuis in het oor door de cellen en verbindingen naar de gehoorzenuw te beschermen en te laten herstellen. Het medicijn is al veilig gebleken in een studie die uitgevoerd werd in het Radboudumc. Dit soort studies leveren waardevolle ervaringen op om in het Radboudumc in de nabije toekomst ook nieuwe genetische therapieën voor erfelijk gehoorverlies te evalueren. Dat is een belangrijk doel voor het Radboudumc expertisecentrum voor erfelijke slechthorendheid Hearing & Genes.

Slakkenhuis

Het is vooraf lastig inschatten of zo’n medicijn werkt. ‘Dat komt doordat we eigenlijk nog niet goed weten wat de oorzaken zijn van plotsdoofheid’, legt Pennings uit. ‘We weten bij slechthorendheid in het algemeen nog onvoldoende wat er precies gebeurt in het slakkenhuis, welke processen een rol spelen. Als we dat scherper in kaart brengen, kunnen we beter patiënten selecteren voor een behandeling.’ Met zijn onderzoek probeert Pennings meer zicht te geven op de werking van het slakkenhuis bij gehoorverlies. Pennings: ‘Enerzijds verrichten we allerlei gehoormetingen bij slechthorenden en anderzijds proberen we door genetisch onderzoek de biologische processen op moleculair niveau te ontrafelen die in het slakkenhuis plaatsvinden bij gehoorverlies.’

Genetische factoren en neonatale gehoorscreening

Bij doofheid spelen vaak genetische factoren een rol. Pennings bracht al verschillende genen in kaart die gehoorverlies veroorzaken. Hij bestudeert het natuurlijk beloop van gehoorverlies bij mensen met een bepaalde fout in hun DNA, zodat hij nieuwe patiënten met dezelfde fout beter kan vertellen wat ze kunnen verwachten. Ook evalueert hij de effecten van een hoortoestel of cochleair implantaat bij deze mensen. Voor erfelijke vormen van gehoorverlies zijn genetische therapieën in ontwikkeling. Internationaal zijn de eerste resultaten van klinische studies hoopvol. Zulk onderzoek gaat Pennings ook in het Radboudumc opzetten.

Tot slot kijkt Pennings naar de neonatale gehoorscreening. Deze landelijk ingevoerde gehoortest voor baby’s is al heel goed. Maar het komt voor dat kinderen die goed op de test scoren, enkele jaren daarna toch gehoorverlies vertonen. Pennings brengt in kaart hoe vaak dit voorkomt, en hoe de screening nog beter kan worden.

Netwerk en loopbaan

Ronald Pennings werkt intensief samen met verschillende patiëntenverenigingen: Stichting Ushersyndroom, De negende van en DFNA21 Nederland. Voor de neonatale gehoorscreening zit hij in de landelijke programmacommissie NGS van het RIVM. En Pennings is voorzitter van het DOOFNL consortium, een landelijk academisch netwerk voor afstemming van zowel patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek voor diagnostiek van gehoorverlies.

Pennings studeerde Geneeskunde aan de RU en promoveerde daar in 2004 op zijn proefschrift, getiteld: Hereditary Deaf-Blindness, clinical and genetic aspects. Beide cum laude. Vervolgens werkte hij als AIOS KNO bij het Radboudumc, CWZ en Rijnstate. Na een fellowship Otoloy-Neurotoloy & Lateral Skull Base Surgery aan Dalhousie University in Canada, startte Pennings in 2009 als KNO-arts in het Radboudumc. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit in Brussel en werkt hij sinds juni 2023 als afdelingshoofd KNO van het Radboudumc. Zijn aanstelling tot hoogleraar gaat in op 1 juli 2024 voor een periode van vijf jaar.

Publicatiedatum: 08 juli 2024