Patiënten willen betrouwbare voorlichting en landelijke aandacht voor evenwicht

Hoofdpijn, duizeligheid, suizende oren, visuele overprikkeling; zomaar wat klachten die te maken hebben met een evenwichtsaandoening. Maar liefst 1 op de 5 mensen heeft er (ooit) last van (gehad). Wie te maken heeft met evenwichtsklachten kan terecht bij Hoormij·NVVS. Recent inventariseerden we - middels een korte vragenlijst - waar patiënten mogelijk tegenaan lopen en behoefte aan hebben. De conclusie: betrouwbare voorlichting en landelijke aandacht voor evenwicht!

Maar liefst 376 respondenten gaven hun mening op de acht vragen over geluid in diverse situaties.

De resultaten:

  • De helft geeft aan moeite te hebben met het verwoorden van de impact van de klachten op het dagelijks leven. 28% heeft hier soms last van – mogelijk ook door de onzichtbaarheid van de aandoening;
  • Ervaar jij begrip vanuit je naaste omgeving voor je klachten? 51% zegt: 'Soms' en 38% zegt: 'Ja';
  • 40% ervaart soms begrip vanuit de werkomgeving of tijdens de studie. De minderheid van de ondervraagden – 27% - ervaart begrip en 33% zegt geen begrip te krijgen;
  • Betrouwbare voorlichting staat met stip op 1 van de dingen waar mensen met evenwichtsklachten het meeste behoefte aan hebben. 46% gaf dit aan;
  • Veel mensen gaven aan meer (h)erkenning te willen van huis-, KNO- en ARBO-artsen;
  • Moet Hoormij∙NVVS zich inspannen voor een landelijke campagne voor meer bekendheid en begrip voor mensen met een evenwichtsaandoening? 95% zegt: Ja.

Conclusie

Veel mensen – ongeveer de helft van de respondenten - hebben moeite met het verwoorden van de impact van het hebben van een evenwichtsaandoening op hun dagelijks leven. Ongeveer een derde ervaart hier soms last van. Vanuit de naast omgeving wordt in de meeste gevallen begrip ervaren. En dat geldt in grote lijnen ook vanuit de werk- en studie-omgeving. Wel schieten huis-, KNO- en ARBO-artsen tekort. Ongeveer 20% van de ondervraagden geeft dit actief aan bij de open reacties. Veruit de meeste behoefte is er aan betrouwbare voorlichting. Maar liefst 95% zou erachter staan als Hoormij∙NVVS zich zou inspannen voor een landelijke campagne voor meer bekendheid en begrip voor mensen met een evenwichtsprobleem.

Hoe verder?

Hoe leer je er mee omgaan zolang er geen medicijn beschikbaar is? Wat kan wel? Hoormij∙NVVS vraagt aandacht voor (h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaandoeningen. En biedt handvatten voor het stellen van de juiste diagnose. Kijk op Stichting Hoormij onder Duizeligheid & Evenwicht voor betrouwbare voorlichting. Wil je ons ondersteunen om een landelijke campagne (instapbedrag vanaf € 10.000,-) mogelijk te maken? Dat kan via een donatie of lidmaatschap

Lees ook:

Publicatiedatum: 01 november 2023