Oproep: Maastricht University zoekt mensen met tinnitus voor onderzoek

Onderzoekers van de universiteit van Maastricht zijn geïnteresseerd in de manier waarop het brein prikkels verwerkt. Met deze studie willen zij de prikkelverwerking van mensen met tinnitus onderzoeken. Heb jij last van tinnitus en wil je een bijdrage leveren aan de wetenschap? Bekijk de voorwaarden en meld je aan.

Deelnemen kan als je:
  • tussen de 18 en de 65 jaar oud bent.
  • goed Nederlands spreekt.
  • geen van de volgende aandoeningen hebt: hersenletsel, neurologische aandoeningen, actueel of eerder middelen misbruik, dyslexie, schizofrenie, ADHD/ADD of autisme spectrum stoornis.

Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel toestemming nodig. Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je wel meedoet, kun je je altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

Doe je mee?

Door op deze link te klikken word je doorgestuurd naar de online vragenlijst. Op de eerste pagina geef je toestemming voor deelname. Vervolgens ga je verder met het invullen van de vragenlijst. Dit duurt maximaal 15 minuten.

Voor deze studie worden persoonlijke gegevens over jou gebruikt en opgeslagen door de Universiteit van Maastricht. Dit betreft: 

  • geboortejaar
  • gegevens met betrekking tot de gezondheid 

Alle gegevens zijn anoniem, zodat ze op geen enkele manier naar jou te herleiden zijn. De volledig anonieme onderzoeksgegevens die op jou van toepassing zijn, worden hergebruikt in toekomstig of ander onderzoek. 

Vragen en meer informatie?

Neem contact op via p.brinkmann@maastrichtuniversity.nl of jana.devos@maastrichtuniversity.nl

Kijk voor meer informatie over het onderzoek naar de flyer.


Bron: Maastricht University

Publicatiedatum: 11 mei 2022