OPCI-Symposium voor CI-gebruikers in Nijkerk uitgesteld

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, OPCI, behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Net als veel andere bijeenkomsten gaat het OPCI symposium op 25 april in Nijkerk niet door. Ze laten zich leiden door adviezen van het RIVM en het feit dat veel sprekers, die uit de ziekenhuizen komen geen “dienstreizen” mogen maken. Weliswaar gelden de huidige maatregelen tot 6 april 2020, maar gezien het feit dat ze op een andere datum het symposium wel door wil laten gaan, hebben ze nu de beslissing al genomen.

Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, je bent van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI. Het evenement vindt nu naar verwachting plaats op 7 november 2020 ook weer in Nijkerk. Het programma blijft hopelijk gehandhaafd. Hierover zal later meer duidelijk worden en dat publiceren ze op de website van OPCI.

Bron: OPCI

Publicatiedatum: 23 maart 2020