OPCI Contactdag Heythuysen gaat niet door

OPCI, Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, heeft besloten om de OPCI Contactdag die 12 september 2020 zou plaatsvinden in Heythuysen af te gelasten. Tot 1 september 2020 mogen er in ieder geval geen grote bijeenkomsten gehouden worden. Na die datum blijft de 1,5 meter afstand regel gelden. Er is overleg geweest met zalencentrum De Bombardon en er is bekeken wat de mogelijkheden zijn. Om diverse redenen is het niet gelukt om tot een oplossing te komen voor het te verwachte aantal mensen en de activiteiten die OPCI wil aanbieden. Wel is er een nieuwe datum voor volgend jaar afgesproken: 11 september 2021. 

OPCI vindt het bijzonder jammer dat ze dit besluit hebben moeten nemen. Maar gegeven de omstandigheden is het wel de beste beslissing. 

Bron: OPCI

Publicatiedatum: 03 juni 2020