Op zoek naar een goede audicien bij jou in de buurt?

Op initiatief van audicienbedrijven en Mediquest is - in samenwerking met Hoormij∙NVVS en Zorgverzekeraars Nederland - nagedacht over de toekomst van de PREM Hooroplossing. Wat is de PREM? De PREM (Patient Reported Outcome Measures) is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Patiënten vullen een (korte) vragenlijst in over hoe zij de zorg (hebben) ervaren. De PREM Hooroplossing 3.0 heeft als doel de kwaliteit van zorg rondom de aanschaf en het gebruik van een hoortoestel te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Dus op zoek naar een goede audicien bij jou in de buurt? Op hoorwijzer.nl vind je de meeste actuele recensies.

De PREM wordt door de zorgaanbieder - in dit geval de audicien - onder zoveel mogelijk patiënten uitgezet. Het includeren van zoveel mogelijk patiënten is van belang voor de betrouwbaarheid en waarde van de uitkomsten.

Uitgangspunten voor de nieuwe PREM Hooroplossing

  • Hoortoestellen zijn zorgproducten en daarom is onafhankelijke informatie voor de consument belangrijk;
  • Transparantie van de resultaten is een must (publicatie op hoorwijzer.nl/audiciens). Als je zoekt op een audicien bij jou in de buurt, deze aanklikt, vind je een beoordeling. Dat betreft onder andere: tijd, informatievertrekking, wensen, behoeften, proefperiode, meebeslissen en gebruik;
  • De vragenlijst moet eenvoudig zijn, met een juiste balans tussen de investering en opbrengsten;
  • De vragenlijst moet flexibel zijn, zodat ingespeeld kan worden op veranderingen in de markt (en daarmee duurzaam);
  • Het moet de administratieve lasten voor audicienbedrijven en de consument zo veel mogelijk te beperken;
  • De PREM-vragenlijst wordt alleen digitaal afgenomen. Zo mogelijk via een klantportaal;De PREM uitvraag vindt plaats voor de gehele markt;
  • De PREM vragenlijst bestaat uit maximaal 9 vragen. Audicienbedrijven kunnen er zelf voor kiezen om aanvullende vragen te stellen;
  • De vragenlijst kan in de toekomst in het Hoorprotocol;
  • De PREM Hooroplossing moet zo veel als mogelijk voldoen aan de belangen (toegevoegde waarde) van audicienbedrijven, zorgverzekeraars en Hoormij∙NVVS.
De PREM Hooroplossing geeft overzichtelijk weer hoe klanten de dienstverlening ervaren van audiciensbedrijven. Dit biedt keuze-informatie voor slechthorenden die op zoek zijn naar een audicien, inkoop-informatie voor zorgverzekeraars en prestatie-informatie voor audiciens om zichzelf te vergelijken met andere audiciens.

Lees ook:

Publicatiedatum: 15 maart 2022