Oorfonds Nederland is een feit

Iedereen kent wel iemand die slecht hoort, een gehoorapparaat heeft of last heeft van oorsuizen of de ziekte van Menière. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen te maken met oor- of gehoorproblemen. Op 3 maart is de Internationale Dag van het Gehoor, een mooi moment om bekend te maken dat Stichting Oorfonds Nederland is opgericht. Het nieuwe fonds is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met een gehooraandoening. De afgelopen jaren spraken zij met vele artsen, onderzoekers, audiologen, hoogleraren en patiëntenorganisaties. De conclusie van al deze gesprekken: de (maatschappelijke) impact van een gehooraandoening is enorm en een fonds is hard nodig om de financiering voor meer onderzoek naar oor- of gehoorproblemen in Nederland te realiseren.

Gehoorverlies en -schade of aangeboren beperkingen kunnen een grote impact op mensen hebben, zonder datdat direct zichtbaar is. Niet alleen kunnen ze leiden tot sociaal isolement, ook hebben veel patiënten last vanextra vermoeidheid en spanningen, wat weer voortijdige uitval uit het werkproces tot gevolg kan hebben. Alleenal onbehandeld, beperkend gehoorverlies kost de Nederlandse samenleving ongeveer 7,3 miljard euro per jaar(Brunel University London, 2019). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen met gehoorverlies een vijf keer zogrote kans hebben op dementie (Universiteit Antwerpen, 2019).

Volwaardige rol

Het is opmerkelijk dat er, gezien de grote impact van de problemen op het individu en de maatschappij, geenapart fonds voor de financiering van onderzoek bestond. Het Oorfonds vult deze leemte en heeft als doelNederland weer goed te laten horen en mensen met oor- of gehoorproblemen een volwaardige rol te geven in desamenleving. Dat doet de stichting door:

  • fondsen te werven voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van genezing van ooraandoeningen en oor- of gehoorschade (zoals tinnitus, gehoorverlies, plotselinge doofheid, ménière, evenwichtsproblemenen hyperacusis) en het bestrijden en voorkomen van daarbij optredende symptomen; 
  • onderzoek te stimuleren naar verbetering van aanpassingen en hulpmiddelen; 
  • de emancipatie, acceptatie en opinievorming rond oorproblemen positief te beïnvloeden. 

Wil je helpen? Graag!

Je kunt supporter worden van Stichting Oorfonds Nederland door hier je gegevens achter te laten. Zij houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het Oorfonds.

Samenwerking en aanbevelingen

Het Oorfonds zoekt bij het realiseren van deze doelen de samenwerking met bestaande organisaties, zoals depatiëntenvereniging Hoormij∙NVVS en de Nationale Hoorstichting, die zich richt op het voorkomen vangehoorschade. Een groot aantal KNO-artsen, onderzoekers en klinisch fysisch-audiologen van toonaangevende medische centraondersteunen het nieuwe fonds. Zie oorfonds.nl voor het comité van aanbeveling. NOS-presentator Dione de Graaff maakt ook deel uit van het team achter het Oorfonds.

Bron: Oorfonds

Publicatiedatum: 02 maart 2020