Onderzoek naar het nut van zelftesten op gehoorverlies bij kankerbehandeling

Veel mensen die kanker hebben (gehad) zijn behandeld met chemotherapie. Eén van de bijwerkingen van (platina-bevattende) chemotherapie is ototoxiciteit. Dat betekent dat de chemotherapie je binnenoor beschadigt, waardoor je gehoorverlies of tinnitus kunt krijgen. Soms merk je dat tijdens je behandeling, maar meestal merk je het pas later. Samen met de andere bijwerkingen en klachten na de behandeling zijn gehoorproblemen erg vervelend en verminderen ze de kwaliteit van leven. Middels zelftesten zou je dit sneller kunnen signaleren. Stephanie Pearson, promovendus aan de Universiteit van Nottingham deed hier via een online enquête onderzoek naar.

Het is belangrijk om gehoorproblemen als bijwerking tijdens en na de behandeling met chemotherapie goed in de gaten te houden. Helaas gebeurt dat niet vaak. In het Prinses Máxima Centrum vindt onderzoek plaats naar tinnitus en gehoorverlies bij kinderen die met chemotherapie zijn behandeld. Mensen blijven vaak langer met de klachten rondlopen, omdat ze niet goed weten wat ze moeten doen. Of ze zien er tegenop om weer naar de dokter te gaan uit angst voor een nieuwe vervelende behandeling en afspraken in het ziekenhuis. Vanuit de (na)zorg is er meestal geen aandacht voor deze bijwerking van de chemotherapie en ook geen standaard protocol. Hoewel er wel beoordelingssystemen en richtlijnen voor ototoxiciteit zijn. Ergens in de route tussen de oncoloog, nazorg en het krijgen van de juiste tinnitus-zorg gaat het niet goed.

Zelftesten

Een mogelijke oplossing om op gehoorverlies en tinnitus als bijwerking van de kankerbehandeling te letten, is het gebruik van zelftesten via een app of online tool om je gehoor zelf te kunnen testen. Je hebt wel een uitleg van de audioloog nodig, maar dat kan ook online. Daarna kun je met je telefoon of iPad thuis op een goed moment je gehoor testen voor, tijdens en na je behandeling met chemotherapie. Met zo’n zelftest kun je in de gaten houden of je gehoor minder wordt en kun je problemen sneller signaleren zonder dat je naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Ook kun je aan je oncoloog laten zien of je last hebt van ototoxiciteit. Pas als het nodig is, kun je worden verwezen naar een audioloog.

Haalbaarheid

Om te kijken of zelftesten uitkomst kunnen bieden voor mensen met kanker, heeft Stephanie Pearson een online enquête gehouden. Met de enquête onderzoekt zij de meningen van (ex-)patiënten en de haalbaarheid van zelftesten. Uit de resultaten blijkt dat sommige deelnemers gehoorverlies of tinnitus hebben ervaren tijdens de behandeling, maar meestal gebeurt dat pas na de behandeling. Ook blijven de klachten vaak. De meeste deelnemers hebben geen medische hulp gezocht en behandelaars hebben er niet naar gevraagd. Daarom zijn zelftesten wenselijk. Toch geven de meeste deelnemers aan niet naar de audioloog te willen als ze gehoorproblemen zouden krijgen. Ook is er twijfel over de betrouwbaarheid van testen, maar over het algemeen zijn ze positief. Het is dus een goed idee om verder in de mogelijkheden van audiologische zelftesten te duiken. Daarbij moet er vooral rekening worden gehouden met de veiligheid en betrouwbaarheid.

> Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association.

Lees ook:

Publicatiedatum: 13 december 2020