Onderzoek naar effect cochleair implantaat (CI) op tinnitus

De Utrechtse onderzoeker Kelly Assouly heeft een studie gedaan over de werking van het CI op tinnitus: Electrical stimulation through cochlear implants for tinnitus. Zij heeft hiervoor ook oproepen gedaan op de website van OPCI. Eind vorige maand is zij op dit onderwerp gepromoveerd.

De Nederlandse samenvatting van haar onderzoek vind je hier. Bent je na het lezen van de samenvatting nieuwsgierig, dan is het hele (Engelstalige) proefschrift hier te downloaden.

Drie belangrijke onderzoeksdoelstellingen

  1. Het effect van elektrische stimulatie via cochleaire implantaten op tinnitus beoordelen,
  2. De invloed van cochleaire implantaatgerelateerde factoren op de resultaten van tinnitus te onderzoeken,
  3. De impact van tinnitus op ontvangers van cochleaire implantaten analyseren.

Conclusie

Dit proefschrift heeft bijgedragen aan een hoger bewijsniveau en een beter begrip van het effect van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw als behandelingsoptie voor tinnitus. Er is aangetoond dat elektrische stimulatie via cochleaire implantaten over het algemeen een positief effect heeft op tinnitus bij patiënten met tinnitus als primaire klacht. Er zijn echter diverse overwegingen voordat er conclusies te trekken zijn over het potentieel van elektrische stimulatie door middel van cochleaire implantaten als een levensvatbare behandeling van tinnitus voor patiënten met bijbehorend gehoorverlies.

Dit proefschrift onderstreept het belang van patiënten-selectie en passende tinnitusevaluatie na cochleaire implantatie in onderzoeksstudies en klinische praktijken. Daarnaast heeft het bijgedragen aan meer begrip voor de impact van tinnitus op CI-dragers. Die bevindingen zijn te gebruiken om een patiëntgerichte benadering verder te promoten. Verder onderzoek is nodig om tinnitusresultaten na implantatie te voorspellen en idealiter om de werkingsmechanismen van elektrische stimulatie beter te begrijpen. Door samenwerking tussen clinici, wetenschappers en industriële partners zou een genezende behandeling voor tinnitus te ontwikkelen zijn door middel van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw. 

Lees ook:

Publicatiedatum: 14 juni 2023