Onderwijs houdt te weinig rekening met slechthorende en dove kinderen

Veel leerlingen met een gehoorbeperking wisselen meerdere keren van school. Vaak omdat de school onvoldoende rekening houdt met hun aandoening of omdat zij onder hun niveau moeten werken. De ontwikkeling van deze groep leerlingen komt hierdoor ernstig in de knel. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar het recht op onderwijs van slechthorende en dove leerlingen in Nederland.

Slechthorende en dove leerlingen vormen een diverse groep. Er zijn verschillende soorten gehoorbeperkingen, verschillende oorzaken en de ernst van het gehoorverlies varieert. Sommigen worden slechthorend of doof geboren, anderen krijgen hier pas op latere leeftijd mee te maken. Dit betekent ook dat er verschillende voorkeuren zijn voor communicatie. Zo beschouwt een deel de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als eerste en hoofdzakelijke taal en een ander deel kiest voor gesproken Nederlands via liplezen. Al deze verschillen zorgen ervoor dat elke leerling anders is en andere behoeftes heeft.

Rechten

Volgens het VN verdrag handicap betekent het recht op onderwijs dat de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Het is belangrijk dat er, samen met leerlingen met een beperking, goed gekeken wordt naar wat zij hiervoor nodig hebben. Zo zijn scholen verplicht om te onderzoeken of ze redelijke aanpassingen kunnen doen zodat de leerling de opleiding kan volgen. Daarnaast moet de overheid zorgen voor een inclusief onderwijssysteem en leerlingen en hun ouders/verzorgers hierbij betrekken. Dove en slechthorende leerlingen moeten zelf mee kunnen denken bij het maken van wetten en beleid over onderwijs.

Onbegrip en gebrek aan ondersteuning

Veel leerlingen volgen onderwijs onder hun niveau of krijgen te weinig ondersteuning. Dit leidt tot veel schoolwisselingen. Daarbij komt dat veel leerlingen direct geweigerd worden door scholen, zonder onderzoek naar redelijke aanpassingen. Eén leerling in het onderzoek werd zelfs vier keer geweigerd. Andere knelpunten die vaak genoemd werden zijn eenzaamheid, vermoeidheid en onbegrip van leraren en medeleerlingen.

Publicatiedatum: 30 september 2022