Nieuw boek: Hoe een hooroplossing je leven écht kan verbeteren

Slechthorendheid bevindt zich nog al te dikwijls in een wereld van ‘schaamte’. Hoortoestellen staan nog te vaak synoniem voor ‘oud’ en een cochleair implantaat voor ‘doof en dom’. Desalniettemin stijgt het aantal mensen met gehoorverlies aanzienlijk. Toch kiezen mensen gemiddeld pas na ongeveer zeven jaar voor een oplossing. Kortom, de hoogste tijd om een positief verhaal te vertellen rondom slechthorendheid, want er zijn wel degelijk oplossingen om perfect te functioneren op je werk, bij het uitoefenen van je hobby's en in het café met vrienden. Rob Beenders schreef er een boek over: Mijn Hoorreis. Hoe een hooroplossing je leven écht kan verbeteren.

Rob: "Ik ben ervan overtuigd dat hooroplossingen bekender moeten zijn. Om die reden heb ik mijn baan in de politiek opgegeven en zet ik me in voor een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van hoorimplantaten. Dagelijks begeef ik me in de wereld van hooroplossingen en zie ik hoe het leven van mensen kan verbeteren. Mijn verhaal is een aanvulling op de medische uitleg die gegeven wordt via artsen of audiologen. Het is mijn persoonlijke ervaring en beleving over de impact van mijn gehoorverlies en de mogelijkheden op het gebied van hooroplossingen.

Investeren in hooroplossingen

Mijn doel? Ik wil graag een maatschappelijk debat op gang brengen en pleit ervoor dat de overheid moet blijven investeren in hooroplossingen omdat dit ervoor zorgt dat mensen hun talenten maximaal kunnen benutten. Dat ze actief kunnen zijn in het sociale leven en dat kiezen voor hooroplossingen ervoor zorgt dat cognitieve achteruitgang en dementie vertragen.

Ervaringsverhalen

Dit boek vertelt ook de verhalen van Stijn Meuris, Pol, Kamile, Evelien, Janneke, Joost, Jiska en Arthur. Ze beschrijven ieder hun ervaring met betrekking tot tinnitus, éénzijdige doofheid, doofheid bij geboorte en DFNA9.  Het leven stopt niet bij gehoorverlies. 

Bestellen

De opbrengsten van dit boek gaan integraal naar het goede hoordoel. Mijn Hoorreis is vanaf juli 2021 te koop in de betere boekhandel en is reeds te reserveren online.

Lees ook:

Publicatiedatum: 14 juni 2021