Muziek in je oren? De invloed van tinnitus op musici

Nog steeds zijn er musici die geen gehoorbescherming dragen. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Burns-O’Connell, in samenwerking met dr. Hoare van (Universiteit van Nottingham) en leden van het 'Help Musicians' team. Op de vraag: Hoe vaak draag je gehoorbescherming tijdens het uitoefenen van je vak? komt het volgende naar voren: altijd 23%, meestal 26%, soms 19%, zelden 13% en nooit 23%. Dat betekent dat ongeveer een kwart van de ondervraagden nooit de oren beschermt tijdens het werk. Hoe is dit te veranderen?

Op de Tinnitus Functional Index (TFI), een vragenlijst die de mate van tinnituslast aangeeft, scoren musici vaak beter dan mensen met een ander beroep. Deze uitkomst lijkt gunstig voor musici, maar bij de open vragen valt deze groep door de mand. Volgens dr. Burns-O’Connell vullen veel musici de TFI niet eerlijk in. Uit angst niet meer serieus te worden genomen als musicus. Immers, een musicus met gehoorproblemen kan het stigma krijgen geen goede muziek meer te produceren. Uit de open vragen blijkt, dat musici wel degelijk last hebben van tinnitus. Zij hebben soms moeite om hun instrument goed te horen, omdat hun tinnitusgeluid in de muziek aanwezig is. Het vertrouwen op een zuiver gehoor is dan weg, want het geluid van tinnitus dat door een compositie heen tettert, heeft invloed op de kwaliteit van de muziek.

Beter oordoppen in, dan tinnitus

Voorlichting en informatie op het conservatorium zijn dus wenselijk. Daarom is de BTA een campagne gestart met de naam: Plug’em. Het motto van de campagne lijkt voor de hand te liggen: Je kunt maar beter je oordoppen indoen, dan dat je tinnitus krijgt. Maar zo simpel is het niet. Uit de open vragen komt naar voren dat als het conservatorium meer voorlichting geeft over geschikte oordoppen - als middel voor tinnituspreventie - veel tinnitusleed te voorkomen is. Helaas is nog steeds niet overal genoeg voorlichting. Docenten op conservatoria moeten dit daarom oppakken, want voorlichting over tinnitus, daar zit pas muziek in.

 > Dit is een samenvatting, gemaakt door de commissie tinnitus & hyperacusis van Hoormij∙NVVS, van één van de lezingen/presentaties die plaatsvond tijdens de online conferentie van de British Tinnitus Association. 

Lees ook:

Publicatiedatum: 21 december 2020