MRI-hoofdband ondervangt negatieve effecten van scan voor CI-dragers

Het probleem kennen (gelukkig) slechts weinig mensen: ze ondergaan een pijnlijke MRI-scan omdat bij hen een cochleair implantaat (CI), een gehoorondersteuning, is ingebracht. De reden is dat zo’n implantaat een ingebouwde magneet bevat en MRI-scanners nou eenmaal werken met een sterk magneetveld. Bovendien bestaat het risico dat het implantaat zich verplaatst en er een heroperatie nodig is. CI-drager Diederick Hijink (23 jaar) ontwikkelde na zijn eigen negatieve ervaring met de MRI-scan een prototype van de MRI-hoofdband. Dat deed hij in samenwerking met het ontwikkelingsteam van de afdeling ‘medische technologie’ (MTKF) van het UMC Utrecht en Pontes Medical. Het resultaat? Een succesvolle kruisbestuiving tussen patiënt en ziekenhuis.

Bron Innovation Origins Beeld Pontes Medical


Hevige hoofdpijn tijdens een MRI-scan leidde ertoe dat Hijink het idee kreeg om een hoofdband te ontwerpen om de negatieve effecten van de scan op te vangen. Drie jaar geleden moest hij een MRI-scan ondergaan. Hij verliet met hevige hoofdpijn het academische ziekenhuis Utrecht. Die ervaring leidde ertoe dat hij het idee kreeg om een hoofdband te ontwerpen om de negatieve effecten van de scan op te vangen. In goed overleg met het behandelend team van het UMC Utrecht werd besloten om de hoofdband van Hijink bij uitzondering toe te laten. Twee jaar geleden volgde een succesvolle MRI, die Hijink onderging zonder pijn te krijgen en zonder dat het implantaat verschoof.

Bruggen slaan

Samen met het ontwikkelingsteam van de afdeling ‘medische technologie’ (MTKF) van het UMC Utrecht ging Hijink verder met de ontwikkeling van het product. Een grote rol hierin heeft ook Pontes Medical. Dit is een operatieve samenwerkingspoot van de academische ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht gericht op het bruggen slaan tussen de medische, technische en commerciële wereld (‘Pontes’ is de meervoudsvorm van het Latijnse woord voor ‘brug’). ”Hiervoor kijken we zowel naar de behoefte van patiënten of zorgverleners aan een product als naar de potentiële commerciële waarde,” zegt Oda Heerema-Snoep van Pontes Medical. Het is bij producenten van cochleair implantaten bekend dat de implantaten problemen opleveren bij hun patiënten tijdens het maken van een MRI. Er bestaan weliswaar speciale door deze leveranciers geleverde MRI-kits, maar die werken onvoldoende. Hijinks MRI-band komt dus als geroepen. Maar het is niet zo dat er een grote markt voor is. “Bij de MRI-band is de commerciële waarde klein, omdat niet zoveel mensen een cochleair implantaat hebben,” zegt Heerema-Snoep, die afgestudeerd is als industrieel ontwerpster. In Nederland hebben we het over zo’n 6.000 mensen. Maar sinds 2017 is een nieuwe generatie implantaten op de markt, waarbij het krachtenveld van de magneet veel lager is en het probleem zich tijdens een MRI-scan niet meer voordoet. “Maar omdat de behoefte aan een MRI-band toch groot is, gaan we er mee aan de slag,” vertelt Heerema-Snoep.

Uniek in de wereld

Het product, waarover Heerema-Snoep geen technische specificaties wil doen, is in een vergevorderd stadium. Maar het duurt nog zo’n 16 maanden voordat het op de markt kan worden gebracht. Zo zijn nog uitgebreide testen nodig om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen. Ook is nog klinisch onderzoek nodig om de juiste werking van de MRI-band aan te tonen. Belangrijk is uiteraard om fabrikanten van cochleair implantaten zo ver te krijgen dat ze de MRI-band laten produceren en beschikbaar stellen aan ziekenhuizen.Volgens Heerema-Snoep is de MRI-band uniek in de wereld.

Lees ook:

Publicatiedatum: 17 november 2020