Motiveer je (schrijf)tolkaanvraag bij het UWV

Cliënten van GGMD die eenzijdig doof zijn en een schrijftolk bij het UWV aanvroegen, kregen een afwijzing. GGMD heeft bij het UWV een signaal afgegeven dat deze mensen zeer gebaat zijn bij het gebruik van een tolk. Vervolgens zijn GGMD en een cliënt uitgenodigd om toe te lichten waarom een schrijftolk wel nodig is. De uitkomst van dit gesprek is dat als je een (schrijf)tolk aanvraagt, dat je goed motiveert waarom je dit wenst.

De cliënt van de GGMD die bij het gesprek aanwezig is vertelt over haar werk en haar liefde voor haar eigen vak. Zij geeft aan wat zij aan hulpmiddelen inzet en hoeveel extra handelingen, inspanningen en aandacht dit vraagt. Ze legt uit hoe blij zij is met de medewerking van haar collega’s. Ze moet alert zijn op haar energiebalans en de moeilijkheden bij groepsbijeenkomsten zoals vergaderingen en congressen. Voor het behoud van haar bevoegdheden is het noodzakelijk om punten te verzamelen tijdens congressen. Bij die congressen is zij gebaat bij een schrijftolk. Ook bij andere groepsbijeenkomsten, familiefeesten of een uitvaart is een tolk zeer gewenst.

GGMD adviseert UWV: kijk verder

GGMD geeft aan dat er méér mensen zijn van wie de tolkaanvraag afgewezen wordt. Voor veel mensen is het een grote stap om een tolk aan te vragen. Het advies vanuit GGMD aan het UWV is: om bij iedere aanvraag die wordt afgewezen nader onderzoek te doen. Hiermee is te achterhalen waarom de aanvraag is gedaan en waarom de aanvrager met een tolk geholpen denkt te zijn.

Tolk nodig? Stuur een motivatie mee

Het UWV beslist op basis van de gekregen informatie. Vaak is dat alleen een audiogram. Via het aanvraagformulier kan het UWV niet om een motivering vragen in verband met de privacywetgeving. De aanvrager kan wel uit zichzelf een motivatie met het audiogram meesturen. Als dit digitaal niet lukt, kan het altijd nog op papier. Het UWV gaat bekijken of het mogelijk is om op het aanvraagformulier aan te geven dat een motivatie vrijwillig is, maar wel wenselijk. GGMD krijgt nog een terugkoppeling van het UWV en de ministeries over het vervolg van dit signaal.

Bron: GGMD

Publicatiedatum: 15 december 2022