Poster met handige tips voor slechthorende kinderen

Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Slechthorende en dove kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die moeilijker te behandelen is. Verwijzers spelen een belangrijke rol in het herkennen van de signalen. Daarom is er een poster ontwikkeld. Zo is juiste hulp of behandeling een stap dichterbij.

Verwijzers en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problemen bij slechthorende of dove kind. Speciaal voor hen is een interactieve poster ontwikkeld. Daarin staat informatie over het herkennen van signalen en het doorverwijzen naar de juiste hulp of behandeling. Op de poster staan ook links naar gratis online voorlichtingsproducten voor ouders en professionals.

Over Deelkracht

Professionals en ervaringsdeskundigen werken binnen Deelkracht samen aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. De poster voor verwijzers is één van de projecten binnen Deelkracht en mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Bron: Deelkracht

Publicatiedatum: 21 juni 2022