Leven en werken met gehoorverlies: samen zorgen voor goede communicatie

‘Wat kan ik voor je doen? Waar moet ik opletten? Versta je mij zo wel? Ik weet dat je slechthorend bent, maar ik heb geen idee wat ik kan doen en wat goed voor je is’. Maximo vraagt me direct het hemd van het lijf. Voorheen zei ik altijd tegen nieuwe mensen met dergelijke vragen: ik let er zelf op en zeg het wel als ik het niet heb verstaan. Ik vertel je wat ik nodig heb. Inmiddels heb ik geleerd dat ik het soms helemaal niet merk en niet weet dat iemand iets tegen mij zegt. Dan kan ik ook niet om herhaling vragen. Het is veel leuker - heb ik ontdekt - om in gesprek te gaan en met de ander te onderzoeken wat goed werkt en haalbaar is.

Tekst Wendelina Timmerman Beeld Chantal Rison

Ik vraag aan Maximo: ‘Waar denk je aan? Waar zou je op letten? Wat zou je kunnen doen?’ Hij glimlacht en zegt ‘ik heb al gezien aan je gezicht en je expressie dat het af en toe even duurt voordat je het helemaal begrepen hebt. Verder denk ik dat aankijken en niet mompelen ook helpt.’

Ik deel mijn favoriete spelregels:

  1. Ik versta je het beste als ik je gezicht zie. Dan kan ik goed spraakafzien.
  2. Binnen een afstand van twee meter versta ik je het beste.
  3. Als je mooi spreekt, kan ik je goed verstaan.
  4. Een rustige plek zonder bijgeluiden maakt dat ik je stem goed kan horen.
  5. Ik laat je regelmatig weten wat ik heb begrepen.
  6. Ik hou ervan om afspraken op te schrijven of te tekenen

Dit is een begin

Op de werkvloer is het waardevol om de communicatie regelmatig met elkaar te bespreken. Bijvoorbeeld door deze vragen voor te leggen:
  • Hoe vind je dat onze communicatie gaat?
  • Waaraan merk je dat ik slechthorend ben?
  • Wat kan ik als slechthorende collega verbeteren?
  • Hoe kunnen we er tijdens onze vergaderingen voor zorgen dat we elkaar goed verstaan?

Met deze aandachtspunten kun je samen – als team - helder krijgen wat er goed gaat en wat je met elkaar verder kunt ontwikkelen. Collega’s zeggen vaak: ik wil meer weten over je gehoorverlies, ik wil dat je vaker en concreter aangeeft wat je nodig hebt.

Communicatie verdiepen en verrijken

Recent heb ik samengewerkt met een team, onder wie een slechthorende. Het doel? Meer doen dan alleen het aanscherpen van de spelregels voor de slechthorende collega’s. Er is besproken hoe het horen en verstaan voor (online) vergaderen te verbeteren is. Iedereen had een eigen motivatie en bracht haar/zijn meest gewilde wensen in. Zo werd samen werken met gehoorverlies een aanjager voor iedereen om de communicatie te verdiepen en te verrijken. Voor elk team, in elke samenstelling is het natuurlijk een buitenkans als er een goede evaluatie-cultuur ontstaat.

Leven en werken met gehoorverlies. Hoe kan het wél?

Bij Wendelina Timmerman, oprichter van het bureau Hooridee en zelf slechthorend, is het glas halfvol. Elke vraag of dilemma is een uitnodiging om te bekijken hoe het wél kan. In Hoormij Magazine deelt zij haar kennis, technieken en strategieën, zodat jij (nog) beter kan functioneren en (samen) werken. Zowel privé als in je werk. Meer weten? www.hooridee.nl of stel een vraag via info@hooridee.nl.

Lees ook:

Publicatiedatum: 22 september 2021