Kinderen met een gehoorbeperking moeten onbeperkt kunnen lezen

Een jaar geleden startte bijzonder hoogleraar Loes Wauters met de leerstoel ‘Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kentalis ondersteunt deze leerstoel. Op vrijdag 5 april 2024 spreekt Loes haar oratie ‘Onbeperkt lezen’ uit. Deze academische zitting vindt plaats om 15.45 uur in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De oratie is via een livestream te volgen.

Loes Wauters is orthopedagoog en onderwijskundige en werkt als programmaleider bij de Kentalis Academie. Zij combineert haar werk bij Kentalis met het hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit. Inclusiever onderwijs en een meer inclusieve maatschappij, waar dove en slechthorende mensen onderdeel van zijn. Dat zijn belangrijke doelen die Loes op haar vizier heeft en die zij via de leerstoel wil bereiken: “Ik richt me er in de leerstoel op om onze dove en slechthorende cliënten en leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden of zorg te verlenen. Om hen op die manier zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan onze maatschappij, op een manier die bij hen past en waar ze zelf voor kiezen.”

Gekozen titel ‘Onbeperkt lezen’

“Om gelijkwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij heb je een goede leesvaardigheid nodig. De titel ‘Onbeperkt lezen’ past daarbij, want ik gun het iedereen – inclusief onze leerlingen en cliënten - om goed te kunnen lezen. Niet alleen om informatie op te doen, maar vooral ook ter ontspanning en voor het plezier. Het is aan ons bij Kentalis en binnen de leerstoel om uit te zoeken wat er voor dove en slechthorende mensen nodig is om dat te bereiken. Mijn insteek van de oratie is verder dat het vooral een aansprekend verhaal is voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.”

Livestream

Een jaar onderzoek levert over het algemeen altijd resultaten op, groot of klein. Op vrijdag 5 april 2024 vertelt Loes daar meer over tijdens haar oratie. Deze academische zitting vindt plaats om 15.45 uur in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De oratie is via een livestream te volgen. Voorafgaand aan de oratie, op dezelfde dag, organiseert Kentalis een symposium ‘Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren’.
Publicatiedatum: 03 april 2024