Kentalis en Fodok organiseren bijeenkomst voor ouders van slechthorende en dove kinderen en jongeren

Kentalis en FODOK organiseren een bijeenkomst voor ouders van slechthorende en dove kinderen en jongeren die ook een (andere) beperking hebben, zoals een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of motorische beperking, problemen met zien of psychiatrische klachten.

Tijdens deze bijeenkomst is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de nabije toekomst. Daarbij komen vragen aan de orde als: waar kan mijn kind later wonen? of mijn kind gaat naar een andere school, hoe kies ik die?

Programma

13.00 - 13.30 uur - Inloop met koffie en thee
13.30 - 14.30 uur - Ouders in gesprek over het thema: Nabije Toekomst
14:30 - 15.00 uur - Pauze + informatiemarkt (wonen, zorg en onderwijs)
15.10 - 15.55 uur - Workshopronde 1
16.00 - 16.45 uur - Workshopronde 2
16.45 - 17.00 uur - Afsluiting

Workshops

Maak na de informatiemarkt keuze uit de volgende workshops:

  • Hoortraining als een CI niet direct het gewenste effect heeft
  • Voorlezen met behulp van zintuigenverhalen
  • beeldverhalen om communicatie in de dagelijkse praktijk te ondersteunen
  • Praktische ideeën om meer gebaren in te zetten in de dagelijkse communicatie

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis. Meld je voor donderdag 17 januari aan via deze link.

Informatie

Tijdens de bijeenkomst is er een informatiemarkt. Vertegenwoordigers van verschillende locaties voor wonen zijn beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Ook kun je in gesprek gaan met contactpersonen van verschillende scholen voor dove kinderen en jongeren (met een beperking). Medewerkers van FODOK en van Kentalis delen informatie. 

Bron: Kentalis

Publicatiedatum: 14 januari 2019