Inzichten over hoe het hoort op de werkvloer

Groepjes volwassenen die uiterst geconcentreerd een kleurplaat aan het inkleuren zijn. Onder werktijd. Nee, het is geen nieuwe hobby of pauze activiteit, dit is serieus werk. Het onderwerp van gesprek is hinderlijk geluid op de werkvloer. Plaats van handeling: een ziekenhuislaboratorium. De opdracht: geef met kleur op de plattegrond aan waar je veel onprettig en hinderlijk geluid ervaart, waar het prettig en rustig is of waar je het saai en misschien wel te stil vindt.

Door Wil Verschoor - directeur Hoormij∙NVVS

Aan de tafels wordt er natuurlijk niet alleen gekleurd maar vooral ook gepraat: ‘’Kijk, daar bij het spoed lab is het natuurlijk altijd hartstikke druk, chaotisch en veel te veel lawaai’’. ‘’O, nou, ik vind dat wel meevallen hoor, het is er wel lekker levendig’’. Als de kleurtijd is afgelopen worden de plattegronden naast elkaar gelegd. Hoewel er verschillen zijn is iedereen het over één plek wel eens: daar op afdeling C9 is het echt niet te harden. Machines die zoemen en piepen, alarmen die afgaan en niemand die ze uitzet, mensen die in- en uitlopen, bellende collega’s: je wordt er gestoord van. Voor alle aanwezigen heeft oplossing van dit knelpunt absolute prioriteit en die worden dan ook spontaan aangedragen: absorberende materialen op de vloer en aan de muur, een andere looproute, namelijk ‘gewoon’ door de gang in plaats van een kortere route dwars door het lab heen. Niet meer bellen naar de collega’s van de andere afdelingen, maar een mail of een appje sturen. En elkaar aanspreken als er te veel gebeld of spontaan overlegd wordt. Werk aan de winkel dus, niet alleen voor het management maar vooral ook voor de collega’s zelf: zij moeten zorgen dat het elders bellen, een andere looproute nemen en elkaar aanspreken een gewoonte wordt. Ga er maar aan staan.

Inzichten

En verder? Wat levert deze workshop over hinderlijk geluid op de werkvloer nog meer op? In ieder geval een paar opmerkelijke cijfers. Een enquête die werd ingevuld door 73 mensen laat zien: meer dan de helft ervaart hinderlijk geluid op de werkvloer, 45 % heeft klachten als vermoeidheid, stress, hoofdpijn, apathie of gevoelens van isolement. En ook: 16 van de 73 mensen ervaren oorsuizen. Frappant is de reactie van een van de deelnemers: ‘’Ik heb tinnitus en dacht altijd dat ik de enige was, nu blijkt dat er nog 15 collega’s zijn die er last van hebben. Nooit geweten’’.

Over drie maanden volgt de laatste fase van dit pilotproject: dan wordt er gekeken welke maatregelen er zijn genomen, welke werkafspraken zijn gemaakt en of de situatie is verbeterd. Op afdeling C9 moet het dan wél te harden zijn.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met projectleider Judith Veen (Heart2Hear) via judith.veen@heart2hear.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 01 maart 2024