Hoormij∙NVVS vraagt Ministerie VWS om aanpassing Convenant Preventie Gehoorschade

Omdat het aantal mensen met een gehoorbeschadiging al jaren toeneemt, met alle gevolgen van dien, pleit Hoormij∙NVVS er voor niet langer uit te gaan van een situatie met gehoorbescherming maar van een situatie zonder gehoorbescherming. Dat betekent dat de grens van het aantal decibellen naar beneden zou moeten worden bijgesteld om te komen tot een veilig niveau. Hoormij∙NVVS was destijds niet betrokken bij de totstandkoming en ondertekening van het Convenant, mede omdat de organisatie zich toen meer richtte op lotgenotencontact en informatievoorziening dan op preventie. Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 7 februari 2020 verwoorden wij onze bezorgdheid over dit Convenant.

 Kort gezegd gaat het om de volgende punten: 

  • In het Convenant wordt gesproken over de beperking van de audio-emissies van locaties met versterkte muziek tot 91 decibel voor kinderen tot en met 13 jaar. Voor meerderjarigen van 18 jaar en ouder geldt een beperking tot 103 decibel. Daarbij wordt uitgegaan van het dragen van adequate gehoorbescherming. Met andere woorden: met adequate gehoorbescherming is het genoemde geluidsniveau ‘’veilig’’;
  • Echter: in de praktijk wordt gehoorbescherming maar door de helft van de bezoekers van locaties met versterkte muziek gedragen. Mensen zonder oordoppen worden dus blootgesteld aan een niveau dat niet veilig is.

Hoormij.NVVS is er voorstander van om niet langer uit te gaan van een situatie met gehoorbescherming, maar van een situatie zonder gehoorbescherming. Dat betekent dat de grens van het aantal decibellen naar beneden moet worden bijgesteld om te komen tot een veilig niveau.

Hoormij∙NVVS heeft bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aangegeven graag in gesprek over deze kwestie.

Relevante links

Publicatiedatum: 24 februari 2020