Hoormij∙NVVS dankbaar voor prachtige schenking

Eind 2020 kreeg Hoormij∙NVVS het bericht één van de goede doelen te zijn die de heer Gerard de Koning heeft opgenomen in zijn testament. Dit betekent dat aan Hoormij∙NVVS een prachtig bedrag is nagelaten, waarvoor wij ongelooflijk dankbaar zijn. Het is iedere keer weer een moment om even stil van te zijn.

Wij wensen zijn familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

“Gerard werd lid van onze patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS omdat hij rond zijn vijftigste levensjaar zelf de ziekte van Ménière kreeg en aan één oor nagenoeg doof werd. “, vertelt zijn broer en testamentair executeur Sjaak de Koning. “ Een aantal jaar later kreeg hij problemen met zijn andere oor – vanwege een bacterie bij het gehoorbeentje. Helaas mislukte de operatie die dit beentje moest vervangen. Dit resulteerde in een lange weg van zware slechthorendheid en een sociaal isolement. Uiteindelijk bracht een cochleair implantaat (CI) weer wat levensvreugde terug – maar het duurde lang voordat hij hiermee leerde omgaan. Uiteindelijk is hij aan kanker overleden. De laatste twintig jaar van zijn leven zijn heel zwaar voor hem geweest, Maar hij bleef het leven van de zonnige kant zien.”

Postuum onze grote dank

Omdat de nalatenschap niet bij ons bekend was voor zijn overlijden, hebben wij de heer De Koning helaas nooit persoonlijk kunnen bedanken. Daarom hierbij postuum onze grote dank. Directeur Hoormij∙NVVS Wil Verschoor: “Wat is het bijzonder dat mensen hun waardering voor het werk van Hoormij∙NVVS uitdrukken door een bedrag na te laten. Het geeft ook een extra motivatie voor het werk. Want als Hoormij∙NVVS belangrijk genoeg is om iets aan na te laten, stellen wij alles in het werk om dat goed te besteden.”

Horen is erbij horen

Goed horen is essentieel om volop in het leven te staan. Horen is erbij horen. Van groot belang om contact te maken, voor de eigen veiligheid, maar ook voor de nodige ontspanning, zoals luisteren naar muziek of het zingen van de vogels. Onzichtbaar, maar cruciaal. Wil je ons werk – net als de heer De Koning ook steunen? Als je Hoormij∙NVVS in jouw testament opneemt draag je bij aan verbetering van de zorg voor alle mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Voor deze en de volgende generatie.

Publicatiedatum: 09 maart 2021